Klapy dymowe i systemy oddymiania grawitacyjnego

System oddymiania grawitacyjnego - klapa dymowaKlapy dymowe są najskuteczniejszą metodą odprowadzenia dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru. Pomimo panującego powszechnie przekonania to nie ogień i wysoka temperatura jest najczęstszą przyczyną ofiar śmiertelnych podczas pożarów. 9 na 10 przypadków śmiertelnych wynika z zatrucia gazami pożarowymi. Stąd też rosnące znaczenie skutecznej wentylacji i zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji. Ograniczona widoczność spowodowana wysokim stopniem zadymienia, utrudnia również przeprowadzanie sprawnej akcji ratowniczej.

Stosowanie instalacji oddymiających gwarantuje zahamowanie rozprzestrzeniania się dymu i gazów pożarowych poza strefę objętą pożarem, ogranicza stężenie toksycznych związków w powietrzu, a także minimalizuje straty materialne powstałe w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury gazów oraz dymu.

Systemy te działają na zasadzie wykorzystania zjawiska konwekcji. Polega ono na unoszeniu się gorącego dymu na skutek powstałej różnicy temperatur pomiędzy źródłem ciepła a otoczeniem. Dodatkową korzyścią płynącą z zastosowania systemów oddymiania grawitacyjnego jest możliwość zwiększenia stref pożarowych oraz obniżenia klasy odporności pożarowej chronionego budynku.

Najskuteczniejszą metodą oddymiania grawitacyjnego jest wykorzystanie klap dymowych, które w warunkach pożaru otworzą się, aby odprowadzić nagromadzone w strefie podsufitowej gazy.

Klapy dymowe są najskuteczniejszą metodą odprowadzenia dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru

W naszej ofercie znajdą państwo klapy dymowe z napędem:

 • Pneumatycznym – elementem napędowym jest nabój z CO2 dobieranego do wielkości klapy. Zasada działania polega na zastosowaniu bezpiecznika termicznego, który pod wpływem oddziaływania odpowiednio wysokiej temperatury pęka. Uruchomiony zostaje wówczas mechanizm przebijający osłonę naboju i następuje uwolnienie dwutlenku węgla. W przypadku potrzeby zapewnienia funkcji przewietrzania dodatkowo należy zamontować siłownik elektryczny.
 • Elektrycznym – elementem napędowym jest siłownik elektryczny, jednak stosowanie tego mechanizmu jest ograniczone jego parametrami. Do niewątpliwych zalet zaliczyć należy możliwość jednoczesnego wykorzystania siłownika do oddymiania i/lub przewietrzania. Klapy z napędem elektrycznym działają na zasadzie przekazywania sygnału alarmowego przez odpowiednie czujki do centrali oddymiania. Rozpoczyna się wówczas proces otwierania klap dymowych za pośrednictwem siłowników.

W celu podniesienia skuteczności działania systemu oddymiania grawitacyjnego, przestrzeń podstropowa zostaje podzielona na strefy, przy pomocy kurtyn dymowych. Uniemożliwiają one rozprzestrzenianie się dymu na boki. Po nagromadzeniu się dymu w strefie ograniczonej ściankami kurtynowymi, otwarta zostaje klapa oddymiająca znajdująca się pomiędzy nimi, pozwalając na odprowadzenie nagromadzonych gazów.

Otwarcie to, zostaje zainicjowane przez czujki pożarowe, przycisk oddymiania lub zewnętrzne urządzenie wyzwalające. Całym mechanizmem oddymiania steruje centrala. Dodatkowo w dolnych częściach budynku, umieszczane są otwory zapewniające napływ świeżego powietrza.

Klapy dymowe - system oddymianiaStandardowy system oddymiania składa się z następujących elementów:

 • Klapa dymowa
 • Okno oddymiające
 • Centrala wentylacyjna
 • Przycisk alarmowy oddymiania
 • Siłownik elektryczny / pneumatyczny
 • Czujka dymu
 • Opcjonalnie
  • Czujka deszczu i wiatru
  • Centrala pogodowa
  • Termobezpiecznik
  • Możliwość wysterowania urządzenia z centrali SAP

 

FIRETECH świadczy następujące usługi:

 • projekty rozmieszczenia klap dymowych
 • sprzedaż i montaż klap dymowych
 • serwisowanie klap dymowych