Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączenie zasilania z zagrożonego budynku, aby działająca na miejscu straż pożarna miała pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

Sprawny przeciwpożarowy wyłącznik prądu gwarantuje strażakom jak i ewakuującym się użytkownikom bezpieczeństwo i przyspiesza proces ratowania budynku przed ogniem poprzez umożliwienie szybszego podania prądów gaśniczych do miejsca pożaru.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu podobnie jak przeglądy innych urządzeń przeciwpożarowych należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Przeglądy może wykonywać osoba wyłącznie z uprawnieniami elektrycznymi (Eksploatacja + Dozór).

Jak wygląda przegląd PWP?

Obowiązujące przepisy nie określają konkretnego zakresu ani formy sprawdzania działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Zakres naszego przeglądu to przede wszystkim sprawdzenie zadziałania samego przycisku, skontrolowanie czy wszystkie urządzenia, z wyłączeniem systemów, które muszą być zasilane po użyciu przycisku, zostały pozbawione zasilania.

W przypadku poprawnego działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu po jego użyciu spowoduje pozbawienie zasilania obiektu, co może powodować zaskoczenie wśród mieszkańców czy użytkowników. Zalecamy zatem o informowaniu lokatorów o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej.