System detekcji gazów wybuchowych w kotłowni ma za zadanie wczesne wykrycie gazu i odcięcie dopływu gazu do pieców, aby zminimalizować ryzyko wybuchu.
Sprawny system detekcji powinien również poinformować użytkownika o zaistniałym zagrożeniu za pomocą odpowiednich sygnalizatorów.

Przeglądy detektorów gazu wykonujemy za pomocą gazowej mieszaniny wzorcowej w przenośnym zbiorniku ciśnieniowym. Użycie profesjonalnego sprzętu ze świadectwem wzorcowania daje gwarancję, że przegląd został wykonany prawidłowo i w sposób profesjonalny.
Najpopularniejszym systemem detekcji gazów wybuchowych jest system oparty na produktach marki GAZEX.

Jak często należy wykonywać testy detektorów gazu?

Producenci zalecają wykonywanie przeglądów przy użyciu gazu testowego co 3 miesiące.

Kiedy należy wykonać kalibrację detektorów?

Kalibracja detektorów jest wymagana co 3 lata, bądź w sytuacji, gdy detektor został zatruty zbyt stężoną mieszanką gazów. Taka sytuacja może się wydarzyć w przypadku wykonywania przeglądów w sposób nieprawidłowy.

W zakres naszej działalności wchodzi również kalibrowanie detektorów. Jeśli to możliwe kalibrację wykonujemy na miejscu, co znacznie przyspiesza proces i zmniejsza koszty.

Napisz na serwis@firetech.waw.pl i dowiedź się więcej.