System oświetlenia awaryjnego ma na celu zapewnienie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji użytkowników obiektu po zaniku zasilania i przerwania oświetlenia sztucznego. System oświetlenia awaryjnego jest niezwykle pomocny w pomieszczeniach i strefach, które są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym tj. np. w garażach podziemnych.

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Przeglądy i testy oświetlenia awaryjnego należy wykonywać co najmniej raz w roku.

Jak wygląda przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

Przegląd polega na odłączeniu zasilania podstawowego i sprawdzeniu czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne uruchomiło się. Następnie dokonuje się pomiarów natężenia oświetlenia i porównaniu wyników z aktualnymi wymaganiami.
Zajmujemy się również naprawą i konserwacją lamp oświetlenia awaryjnego.

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Napisz lub zadzwoń!