Sprawny system wykrywania gazu tlenku węgla (CO), bądź propanu butanu (LPG) daje pewność, że użytkownikom nie grozi niebezpieczeństwo zatrucia w przypadku tzw. czadu, czy też powstania atmosfery wybuchowej (LPG).

System detekcji gazów ma za zadanie uruchomienie wentylacji w przypadku wykrycia zwiększonego stężenia gazu i przewietrzenie garażu podziemnego, a także poinformowanie użytkowników o sytuacji niebezpiecznej.

Przeglądy detektorów gazu wykonujemy za pomocą gazowej mieszaniny wzorcowej w przenośnym zbiorniku ciśnieniowym. Użycie profesjonalnego sprzętu ze świadectwem wzorcowania daje gwarancję, że przegląd został wykonany prawidłowo i w sposób profesjonalny.
Wykonujemy testy systemów detekcji takich producentów jak: Gazex, Elpeg, Detox, Pro-Service, Sapel, Duomaster.

Przeglądy systemu wykrywania gazów toksycznych

Jak często należy wykonywać testy detektorów gazu?

Producenci zalecają wykonywanie przeglądów przy użyciu gazu testowego co 3 miesiące.

Kiedy należy wykonać kalibrację detektorów?

Kalibracja detektorów jest wymagana co 3 lata, bądź w sytuacji, gdy detektor został zatruty zbyt stężoną mieszanką gazów. Taka sytuacja może się wydarzyć w przypadku wykonywania przeglądów w sposób nieprawidłowy.

W zakres naszej działalności wchodzi również kalibrowanie detektorów. Jeśli to możliwe kalibrację wykonujemy na miejscu, co znacznie przyspiesza proces i zmniejsza koszty.

Napisz na serwis@firetech.waw.pl i dowiedź się więcej.