Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie

BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W BUDOWNICTWIE
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE PRZEPUSTÓW I DYLATACJI

W naszej ofercie znaleźć można kompleksowe rozwiązania mające na celu przeciwpożarowe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych kablowych, rurowych, przejścia łączone jak również zabezpieczenia przeciwpożarowe dylatacji. Zabezpieczamy do klas odporności ogniowej EI30–EI240 dobierając systemy przeciwpożarowe i produkty dostępne na rynku w sposób zapewniający tzw. „optymalizację kosztową”. Brzmi pięknie tym bardziej, że koszty zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowią istotny element każdej inwestycji.

Posiadana autoryzacja wiodących producentów na polskim (europejskim) rynku materiałów do wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych kablowych i rurowych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych dylatacji co w połączeniu z posiadanym doświadczeniem praktycznym pozwala nam na nieco szersze spojrzenie i dobór najwłaściwszych systemów ogniochronnych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie - impregnacja drewna