Gdzie jest wymagany system sygnalizacji pożaru?

Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożaru dotyczy następujących obiektów:

 1. Budynków handlowych lub wystawowych
  1. Jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2;
  2. Wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2;
   Np. Galeria handlowa dwukondygnacyjna o powierzchni strefy pożarowej 2800 m2.
 2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
  restauracja, w której jest powyżej 300 miejsc.
 5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;
 6. Szpitalach z wyjątkiem psychiatrycznych oraz w sanatoriach o liczbie łózek powyżej 200 w budynku;
 7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łózek powyżej 100 w budynku;
 8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
  budynek biurowy o wysokości powyżej 25m.
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
  Internat dla więcej niż 200 osób.
 12. Budynkach zamieszkania zbiorowego, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób nie przekracza trzech dób;
 13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji państwowej;
 16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000 – 10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym i regionalnym;
 17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. Bibliotekach, których zbiory w całości lub części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Systemy sygnalizacji pożaru – montaż, uruchomienia i konserwacja.