Gdzie są wymagane hydranty wewnętrzne i zewnętrzne?

Hydranty wewnętrzne 25 są wymagane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 1. Na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi Zl IV;
 2. Na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
  1. W strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2 zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub Zl V,
  2. W strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi Zl III:
   • O powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe Zl IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000 m2.
   • O powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim

Hydranty wewnętrzne 33 muszą być stosowane w garażu:

 1. Jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych
 2. Wielokondygnacyjnym.

Hydranty wewnętrzne 52 muszą być stosowane:

 1. W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2,
 2. W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2;
 3. Przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi Zl I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne – FIRETECH świadczy usługi sprzedaży, montażu, naprawy i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.