Gdzie są wymagane stałe urządzenia gaśnicze?

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

 1. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 2. Muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym;

Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

 1. Budynków handlowych lub wystawowych
  1. Jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8000 m2;
  2. Wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2;
 2. W budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;
 3. W budynkach użyteczności publicznej wysokościowych
  (np. biurowiec powyżej 55m wysokości)
 4. Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych
  (np. hotel powyżej 55m wysokości)