PRZEGLĄDY HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Wewnętrzna sieć hydrantowa zbudowana z hydrantów wewnętrznych HW-52, HW-33 lub HW-25 musi być poddawana regularnym przeglądom. Użycie hydrantu we wczesnej fazie pożaru może znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i ograniczenie strat po pożarowych, a nawet ich wyeliminowanie., dlatego niezwykle ważna jest sprawność urządzenia.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych wymagane jest co najmniej raz w roku. W trakcie przeglądu sprawdzane jest ciśnienie statyczne, dynamiczne i wydajność badanego hydrantu.
Protokół zawiera niezbędne informacje o stanie urządzenia i ewentualne zalecenia celem przywrócenia hydrantu do pełnej sprawności.

Kiedy należy wykonywać próbę ciśnieniową węża hydrantowego?

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wykonywane są celem sprawdzenia przydatności węży do użycia. Wykonywanie prób szczelności jest wymagane co 5 lat.

Co z zaworami hydrantowymi?

Zawory hydrantowe, podobnie jak hydranty wewnętrzne, również należy poddawać przeglądom technicznym. W zakres przeglądu wchodzi sprawdzenie stanu technicznego nasad, kontrola oznakowania, a przede wszystkim sprawdzenie ciśnienia statycznego, dynamicznego i wydajności zaworu.

Napisz na serwis@firetech.waw.pl i dowiedz się więcej.