Urządzenia ppoż

urządzenia przeciwpożarowe - gaśnice - sklep ppoż

Większość właścicieli obiektów wie, iż gaśnice należy poddawać przeglądom i legalizacji. Jednak które urządzenia ppoż należy sprawdzać i konserwować? Przy tak dużej różnorodności dostępnego sprzętu przeciwpożarowego warto usystematyzować, który sprzęt musi być sprawdzany i jak często. Który natomiast jest tylko dodatkiem i nie ma konieczności aby specjalistyczna firma sprawdzała okresowo ten sprzęt.

Czym jest urządzenie przeciwpożarowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mówi: Urządzeniem przeciwpożarowym jest urządzenie służące do zapobiegania powstawania, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.
Rozporządzenie wprost wymienia następujące urządzenia:

 • Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • Inertyzujące – urządzenia zmniejszające stężenie tlenu w powietrzu,
 • Wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegania,
 • Budujące system sygnalizacji pożaru, w szczególności urządzenia:
  • Sygnalizacyjno-alarmowe (m.in. sygnalizatory akustyczne, optyczne, optyczno-akustyczne),
  • Odbiorcze sygnałów alarmowych (m.in. klapy dymowe, klapy odcinające, wentylatory napowietrzające),
  • Odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego,
 • Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • Hydranty zewnętrzne,
 • Pompy w pompowniach przeciwpożarowych (m.in. w instalacjach tryskaczowych, w zestawach hydroforowych)
 • Przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • Oddymiające,
 • Zabezpieczające przed wybuchem i ograniczające jego skutki,
 • Kurtyny dymowe,
 • Drzwi, bramy i inne zamknięcia przeciwpożarowe – jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • Dźwigi dla ekip ratowniczych,
 • Gaśnice – przenośne i przewoźne.

Wszystkie te urządzenia podlegają przeglądom, testom oraz konserwacji, a obowiązek ich wykonywania leży po stronie właściciela, bądź użytkownika obiektu.

Jak często należy dokonywać przeglądów urządzeń ppoż?

Wymienione Rozporządzenie MSWiA wprost mówi czym mamy się kierować sporządzając harmonogram przeglądów urządzeń przeciwpożarowych. Rozporządzenie mówi, iż: przeglądy techniczne i konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalanych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Ten sam dokument mówi również, że urządzenia ppoż oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w odpowiednich Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producenta.

Reasumując, przeglądy wszystkich urządzeń przeciwpożarowych nie mogą być wykonywane rzadziej niż raz w roku. Jednak częstotliwość obowiązkowych przeglądów może zwiększyć w swoich zaleceniach producent i to na podstawie jego wytycznych należy wykonywać przeglądów. Nigdy procent nie może zmniejszyć ilości przeglądów w roku, może je tylko zwiększyć.

Diagram przedstawia jakim dokumentem należy się kierować wyznaczając termin kolejnego przeglądu i konserwacji urządzenia, tym którym powinniśmy się ostatecznie kierować zawsze jest dokumentacja techniczno-ruchowa producenta (DTR) czy instrukcja obsługi – podstawa piramidy.

Posiadając wiedzę i doświadczenie przy przeglądach i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego doskonale wiemy, które urządzenie w jaki sposób i jak często należy sprawdzać. Poprawnie konserwowany sprzęt to gwarancja bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowników jak i właścicieli obiektów.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zadzwoń: 511-135-694 lub napisz na serwis@firetech.waw.pl