All posts tagged: dokumentacja przeciwpożarowa

Prace projektowe dla firmy Veggo

W styczniu sfinalizowane zostało półroczne zlecenie obejmujące prace koncepcyjne nad projektem budynku biurowo-magazynowego w Piotrkówku Małym pod Warszawą. Zakres prac obejmował opracowanie warunków technicznych do projektu zamiennego, wskazanie rozwiązań zapewniających […]

Read more