All posts tagged: sprzęt gaśniczy

Firetech pomaga

W ramach działalności charytatywnej FIRETECH po wykonaniu audytu stanu bezpieczeństwa pożarowego w Domu Niewidomego Dziecka na warszawskiej Pradze wyposażył w całości budynek w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie bezpieczeństwa.

Read more

Prace projektowe dla firmy Veggo

W styczniu sfinalizowane zostało półroczne zlecenie obejmujące prace koncepcyjne nad projektem budynku biurowo-magazynowego w Piotrkówku Małym pod Warszawą. Zakres prac obejmował opracowanie warunków technicznych do projektu zamiennego, wskazanie rozwiązań zapewniających […]

Read more