All posts tagged: szkolenia ppoż

Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie?

Zgodnie z Art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych […]

Read more