Zakład Produkcji Etanolu “Goświnowice”

Natrysk ogniochronny na konstrukcji stalowej zabezpieczanej do klasy R120. Konstrukcja narażona na działanie pożaru węglowodorowego.

Natrysk ogniochronny na konstrukcji stalowej zabezpieczanej do klasy R120. Konstrukcja narażona na działanie pożaru węglowodorowego. 

W ramach realizacji wykonano montaż siatki przeciwskurczowej do zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji. Konstrukcja złożona z profili otwartych dwuteowych o maksymalnej wysokości środnika równej 360 mm. Dodatkowo wykonano zabezpieczenie spodów spódnic kolumn. Łączna powierzchnia zabezpieczenia przeciwpożarowego wynosiła ok. 2000 m2. Całość prac wykonane siłami własnymi Firetech. 

Natrysk ogniochronny Mercor Isoverm 825 wykonano przy użyciu specjalistycznych pomp zgodnie z karta techniczna produktu. 

Szczegóły

Miejsce realizacji: Goświnowice  – Zakład Produkcji Etanolu “Goświnowice” Nysa, Opole woj. Opolskie

Zleceniodawca: Mercor S.A.

Termin realizacji: październik 2019 – listopad 2019

Zdjęcia