Certyfikaty

Świadectwa kwalifikacji zdobyte przez pracowników Firetech

Czynna ochrona przeciwpożarowa

Systemy sygnalizacji pożaru

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe

Hydranty zewnętrzne

Inne

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Systemy oddymiania i wentylacji

Stałe urządzenia gaśnicze pianowe/gazowe

Detekcja dymu