Drodzy Klienci,

Mając na uwadze, iż w dzisiejszym świecie tylko specjaliści danych dziedzin są w stanie efektywnie i skutecznie konkurować działalność naszej firmy  koncentrujemy wyłącznie na usługach w obrębie branży przeciwpożarowej starając się nie wychodzić w obszary w których z pewnością znajdą się bardziej wyspecjalizowane podmioty. Na przestrzeni ostatnich lat nasze rzetelne podejście pozwoliło na znaczący rozwój firmy skutkujący powstaniem i rozbudową wyspecjalizowanych działów (Projektowy, Budowlany, Instalacyjny, Serwisowy, Dystrybucyjny) umożliwiających niemalże kompleksową obsługę naszych klientów w zakresie szeroko rozumianej tematyki „Ochrony przeciwpożarowej”.  Efektem jest udział w budowie lub modernizacji niemalże 300 nowych Inwestycji na terenie centralnej Polski, ponad 500 obiektów pozostających w stałej obsłudze serwisowej oraz trudnej do oszacowania liczby klientów korzystających z pozostałych usług oferowanych przez FIRETECH. Do ostatnich wartych wspomnienia referencyjnych realizacji należą kolejne inwestycje w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych realizowane na terenie państwa Holandii. Cieszymy się, iż nasz wysiłek i zaangażowanie są zauważalne na bardzo konkurencyjnym rynku jakim jest branża ppoż. mając jednocześnie nadzieję, na dalszą równie owocną współpracę z obecnymi jak i przyszłymi kontrahentami tak w Polsce jak i poza granicami kraju.

Decydując się na podjęcie współpracy z FIRETECH otrzymacie Państwo fachową pomoc w zakresie obowiązujących wymagań oraz przepisów przeciwpożarowych, profesjonalne doradztwo i możliwie szybką realizację zleconych zadań. Ocenimy zakres niezbędnych prac do wykonania w obiekcie z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych, zaproponujemy najbardziej racjonalne rozwiązania biorąc pod uwagę nie tylko wymogi formalno-prawne ale również posiadaną wiedzę inżynierską. Pomożemy z płynnym wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań pamiętając o jakże istotnym czynniku ekonomicznym.

 

PROJEKTOWANIE, MONTAŻ, PRZEGLĄDY I KONSERWACJA:

 

 

DZIAŁ PROJEKTOWY:

W ramach Działu Projektowego wykonujemy:

 • Stały nadzór ppoż. w obiektach
 • Nadzór i doradztwo techniczne ppoż.
 • Ekspertyzy techniczne i opinie przeciwpożarowe
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Projekty systemów sygnalizacji pożaru
 • Scenariusze rozwoju pożaru
 • Projekty instalacji oddymiania
 • Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania zadymienia
 • Projekty stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)
 • Projekty stałych urządzeń gaśniczych pianowych (SUG-P)
 • Oceny zagrożenia wybuchem
 • Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem

 

DZIAŁ BUDOWLANY:

W ramach Działu Budowlanego wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie w zakresie:

 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych kablowych i rurowych
 • Uszczelnienia przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych
 • Obudowy ogniochronne kanałów wentylacyjnych i oddymiających
 • Obudowy ogniochronne tras kablowych
 • Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowych
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji drewnianych

 

DZIAŁ INSTALACYJNY:

W ramach Działu INSTALACYJNEGO wykonujemy instalacje przeciwpożarowe obejmujące:

 • Systemy sygnalizacji pożaru
 • Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
 • Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych
 • Instalacje stałych urządzeń gaśniczych gazowych
 • Instalacje stałych urządzeń gaśniczych pianowych
 • Systemy automatycznych zamknięć ogniowych
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
 • Instalacje przeciwpożarowych wyłączników prądu

 

DZIAŁ SERWISU:

W ramach Działu SERWISOWEGO wykonujemy przeglądy okresowe i konserwacje następujących urządzeń i instalacji ppoż. :

 • Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Systemy oddymiania sterowane elektrycznie
 • Systemy sterowania sterowane pneumatycznie
 • Drzwi przeciwpożarowe
 • Bramy przeciwpożarowe
 • Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych
 • Hydranty wewnętrzne  
 • Hydranty zewnętrzne
 • Gaśnice i agregaty gaśnicze
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • Zbiorniki przeciwpożarowe
 • Stałe urządzenia gaśnicze pianowe  (SUG-P)
 • Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Dodatkowo Dział Serwisowy w ramach świadczonych usług odpowiada za:

 • Szkolenia przeciwpożarowe
 • Ćwiczenia ewakuacyjne
 • Doraźne zabezpieczenia ppoż. obiektów
 • Zabezpieczenia ppoż. imprez i eventów

Firetech Inżynieria pożarowa - siedziba firmy

 

 

Zapraszamy do współpracy

Zespół FIRETECH

Zadzwoń: 22 486 33 68
lub napisz: firetech@firetech.waw.pl