OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy wymagane są cykliczne przeglądy stanu oznakowania bezpieczeństwa  w budynku?

Oznakowanie bezpieczeństwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku, aby w sposób cykliczny sprawdzać stan oznakowania bezpieczeństwa budynku. Jednakże raz zamontowane znaki powinny pozostać w obiekcie, aby mogły wskazywać właściwą drogę w trakcie ewakuacji.

Co zrobić, gdy występują braki w oznakowaniu?

Jeśli zamontowane znaki zostały zniszczone bądź skradzione należy uzupełnić braki tymi samymi piktogramami. Bardzo często Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera w sobie projekt oznakowania dróg ewakuacyjnych. W przypadku braku wiedzy jaki znak ma się znaleźć we wskazanym miejscu warto zajrzeć najpierw do IBP.
Wszelkie rodzaje znaków można znaleźć w naszym sklepie.
Oznakowanie bezpieczeństwa

Jak wygląda przegląd?

W przypadku przeglądu technicznego takich urządzeń jak gaśnice czy hydranty wewnętrzne każdorazowo sprawdzamy obecność wymaganego znaku. Dodatkowo możemy sprawdzić oznakowanie bezpieczeństwa w całym budynku. Dzięki pokaźnemu zapasowi znaków w każdym samochodzie serwisowym, za prośbą klienta, uzupełniamy brakujące tabliczki przy okazji jednej wizyty.

Co zawiera protokół?

Oznakowania bezpieczeństwa

Na życzenie klienta z wizyty sporządzamy protokół, który jednoznacznie wskazuje gdzie w budynku należy zamontować brakujące znaki, aby uciekający z budynku ludzie w łatwy sposób mogli znaleźć drzwi do wyjścia. Jest to niezwykle istoty element wyposażenia budynków, gdzie ludzie przebywają tymczasowo i nie znają rozmieszczenia korytarzy i drzwi. Obecne poprawne oznakowanie dróg ewakuacyjnych to podstawa do sprawnej ewakuacji.

 

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl