Systemy oddymiania odgrywają ogromną rolę w bezpieczeństwie ludzi znajdujących się w obiekcie. W przypadku powstania pożaru bezpieczna ewakuacja jest kluczowa. W znacznie większej części przypadków to nie ogień, lecz dym sprawia, iż giną ludzie.
Sprawny system oddymiania gwarantuje, iż drogi ewakuacyjne są bezpieczne i wolne od dymu.

Nasza firma zajmuje się nie tylko przeglądami i konserwacją systemu, lecz również projektowaniem, montażem i uruchomieniem systemu i dodatkowo naprawami pogwarancyjnymi.

Przegląd systemu oddymianiaJeśli chcesz wyposażyć swój budynek w odpowiedni system odprowadzania dymu i ciepła, bądź chcesz, aby istniejący system działał poprawnie zgłoś się do nas.
Napisz na serwis@firetech.waw.pl, aby uzyskać więcej informacji.

Przebieg przeglądu systemów oddymiania sterowanych elektrycznie

W trakcie trwania przeglądu systemu oddymiania elektrycznego testowane są wszystkie elementy podłączone do systemu: czujki, ręczne przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania. Po uruchomieniu każdego elementu sprawdzane jest czy klapa oddymiająca została otwarta oraz czy drzwi, bądź okna napowietrzające zostały otwarte. Sprawdzany jest również stan techniczny poszczególnych składowych systemu, w tym także samej klapy: m.in. ryglów, uszczelki, zawiasów, siłownika. Testujemy również akumulatory, które gwarantują poprawne działanie systemu w przypadku utraty zasilania sieciowego. Posiadamy certyfikowany sprzęt, która daje pełen obraz o stanie akumulatorów. Przegląd jest zgodny z zaleceniami producenta, Polskimi Normami, a także wiedzą techniczną i inżynierską.

Obsługiwane Systemy

Wykonujemy testy, przeglądy i konserwację wszystkich rodzajów systemów oddymiania: elektrycznych oraz pneumatycznych.

Posiadamy wiedzę i umiejętności, a także odpowiednie przeszkolenie wszystkich wiodących firm na rynku, aby wykonać przegląd rzetelnie i profesjonalnie. Systemy oddymiania najczęściej stosowane w obiektach, które poddajemy przeglądom to: Polon Alfa, D+H, AFG, Mercor.

Częstotliwość wykonywanych przeglądów

Przeglądy techniczne wykonujemy zgodnie z MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta.

Większość producentów wymaga przeglądów systemu oddymiania elektrycznego jak i pneumatycznego w okresie 2 razy w roku, co 6 miesięcy.

W przypadku gdy producent zaleca przeglądy częściej niż raz w roku, jak mówi Rozporządzenie, należy wykonywać je z częstotliwością wskazaną przez producenta.

Po wybuchu pożaru towarzystwo ubezpieczeniowe może zwrócić uwagę na częstotliwość wykonywanych przeglądów i wskazać, iż sprzęt był niewłaściwie konserwowany i zmniejszyć wartość wypłaty ubezpieczenia. Niezwykle istotne jest wykonywanie testów zgodnie z harmonogramem narzuconym przez producenta.Oddymianie sterowane elektrycznie

Co zawiera protokół po przeglądzie?

Protokół zawiera spis wykonanych czynności, rodzaj zastosowanego systemu oddymiania, spis poszczególnych elementów i przede wszystkim wyniki testów. Protokół zawiera również uwagi co do działania systemu, a także możliwe rozwiązania problemu. Po otrzymaniu protokołu masz pełną wiedzę co do sprawności i funkcjonalności systemu.

Protokół zawiera również wszelkie certyfikaty oraz świadectwa kalibracji użytego sprzętu do badania, aby mieć pewność, że wyniki są pod każdym względem prawidłowe.
Protokoły przekazujemy w formie papierowej, a także elektronicznej, co znacznie ułatwia archiwizowanie dokumentów.

Projekt systemu oddymiania

Wykonujemy również projekty systemu oddymiania elektrycznego jak i pneumatycznego w zależności od potrzeb według PN-02877-4:2001/2006, DIN 18232-2:2006, NFPA 204:2012, BS 7346-4:2003. Odpowiednie wytyczne są wybierane na podstawie wieloletniego doświadczenia projektowego, a także technicznego i inżynierskiego. Zależy nam, aby system działał w pełni sprawnie i jak najlepiej spełniał swoją funkcję, a także aby Inwestor przeznaczył na koszt montażu urządzeń jak najmniejszą kwotę. Każdy projekt jest uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych, co zapewnia pewność co do poprawności działania wykonanego systemu.

Powierzenie naszej firmie zaprojektowania i wykonania systemu oddymiania to gwarancja poprawnego działania, najniższej ceny i korzystnych warunków konserwacji.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl