PRZEGLĄDY PRZECIWPOŻAROWYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączenie zasilania z zagrożonego budynku, aby działająca na miejscu straż pożarna miała pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

Sprawny przeciwpożarowy wyłącznik prądu gwarantuje strażakom jak i ewakuującym się użytkownikom bezpieczeństwo i przyspiesza proces ratowania budynku przed ogniem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Według panujących przepisów, to jest “Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (DzU nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) przeglądy wyłączników przeciwpożarowych powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.

Zakres przeglądu

Podczas takich kontroli nasz zespół dokonuje sprawdzenia:

  • poprawności zadziałania wyłącznika
  • zgodności umiejscowienia oraz jego oznakowania
  • stanu technicznego aparatu
  • obwodów elektrycznych systemu
  • podtrzymania zasilania urządzeń i systemów których praca jest niezbędna w czasie pożaru

Obowiązujące przepisy nie określają konkretnego zakresu ani formy sprawdzania działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Zakres naszego przeglądu to przede wszystkim sprawdzenie zadziałania samego przycisku, skontrolowanie czy wszystkie urządzenia, z wyłączeniem systemów, które muszą być zasilane po użyciu przycisku, zostały pozbawione zasilania.
W przypadku poprawnego działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, po jego użyciu, obiekt powinien zostać pozbawiony zasilania, co może powodować zaskoczenie wśród mieszkańców czy użytkowników. Zalecamy zatem o informowaniu lokatorów o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

PWP

Co zawiera protokół?

Protokół z przeglądu zawiera informacje o lokalizacji przycisków sterujących, lokalizacji rozdzielni elektrycznej, stan techniczny urządzenia oraz odpowiednie oznakowanie. Bardzo często przeciwpożarowy wyłącznik jest błędnie oznakowany, co może powodować wiele kłopotów w przypadku konieczności jego użycia.

Najczęstsze awarie

Dość często przyciski umieszczone są w miejscach narażonych na działanie wilgoci. Styki śniedzieją i powodują niepoprawne działanie układu. Rozwiązaniem długofalowym jest wymiana wyłącznika w obudowie o odpowiedniej odporności na wodę, np. IP65.
Kolejnym, często spotykanym, powodem niedziałania przycisku jest jego nieprawidłowe podłączenie. W trakcie przeglądu usterka tego typu jest niezwłocznie naprawiana.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl