Ekspertyzy ppoż dokonywane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych Warszawa

Nasi Rzeczoznawcy świadczą usługi przede wszystkim na terenie Warszawy i miast ościennych. W przypadku współpracy przy dużych inwestycjach współpraca jest zapewniana na terenie całego kraju.

W zakres oferowanych usług wchodzą:

 • Doradztwo techniczne na etapie przygotowywania koncepcji
 • Uzgodnienia na etapie projektowania
 • Nadzór nad etapem wykonawstwa
 • Opracowywanie ekspertyz technicznych dot. bezpieczeństwa pożarowego
 • Przygotowywanie wystąpień dotyczących dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
 • Reprezentowanie Inwestora w zakresie dokonywania uzgodnień ekspertyz w Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej

Ekspertyzy ppoż - doradztwo techniczne na etapie koncepcji projektuZgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. wszelkie urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Do urządzeń przeciwpożarowych, których projekt wymaga uzgodnienia zaliczamy m.in. projekty:

 • Systemu alarmu pożarowego
 • Dźwiękowego systemu ostrzegawczego
 • Oświetlenia awaryjnego (zapasowego, kierunkowego)
 • Stałych urządzeń gaśniczych (tryskaczowych, gazowych)
 • Instalacji oddymiania
 • Przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • Sieci wodociągowej przeciwpożarowej

Projekty jakich budynków wymagają uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Uzgodnienia z Rzeczoznawcą ppoż wymagają następujące projekty budowlane:

 1. budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 2. budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
 3. budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 4. obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
 5. budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego, przekraczającą 500 MJ/m2,
  • występuje zagrożenie wybuchem,
  • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2,
 6. garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych,
 7. obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
 8. parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
 9. sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
 10. tunelu o długości ponad 100 m.

Nie wiesz jak uzgodnić projekt z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych ?

Zadzwoń Tel. 510-131-921 lub napisz na adres:

firetech@firetech.waw.pl

Nasz Rzeczoznawca ppoż odpowie na Twoje pytania.