Kanały wentylacyjne i oddymiające są bardzo ważną częścią zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, dlatego do ich wykonania stosujemy materiały nieulegające spaleniu o odpowiedniej odporności ogniowej.

Nasza firma oferuje państwu wieloletnie doświadczenie i fachowe doradztwo przy zabezpieczaniu kanałów wykonanych z blachy bądź wykonaniu tego typu kanałów bezpośrednio z płyty ogniochronnej firmy PROMAT w systemie PROMADUCT 500 / PROMADUCT-E600-S lub firmy RIGIPS płytą GLASROC F V500. Poniższe opisy przedstawiając krótko sposób wykonania zabezpieczenia istniejących kanałów i wykonania kanałów samonośnych.

 

PROMAT : PROMADUCT 500 / PROMADUCT E600-S

Jest to system zabezpieczenia przeciwpożarowego dzięki któremu możemy zabezpieczyć np. kanały wentylacyjne. Firma PROMAT specjalizująca się w produkcji tego typu zabezpieczeń wypuściła na rynek dwa systemy pomagające nam zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych budynków. System PROMADUCT 500 pozwala nam zabezpieczyć już istniejący kanał wentylacyjny na potrzeby wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Drugą możliwością tego systemu jest wykonanie samonośnego kanału wentylacyjnego bądź oddymiającego. System PROMADUCT E600 – S pozwala nam wykonać samonośny kanał wentylacyjny lub oddymiający.

Wykonanie samodzielnego kanału daje nam możliwość usunięcia kanału metalowego. Kanały wykonane tymi systemami są dodatkowo niezwykle szczelne, a to dzięki zastosowaniu odpowiedniego kleju, który jest stosowany przy montażu kanałów. Bardzo łatwy sposób obróbki płyt daje nam kolejne możliwości, a mianowicie dowolny sposób kształtowania i montażu kanałów. Łatwość demontażu i przebudowy kanałów. Płyty, które są stosowane do budowy kanałów są również odporne na wilgoć.

RIGIPS : GLASROC F V500(35/55)

Jest to płyta przeciwpożarowa wykonana z wermikulitu, stosowana w przypadku zabezpieczeń przeciwpożarowych np. konstrukcji stalowych i żelbetonowych, tras kablowych bądź wykonywania samonośnych przewodów wentylacyjnych. Płyta i sposób wykonania zabudowy spełnia wszystkie kryteria zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. Jest często stosowana w budownictwie i łatwa w obróbce.

KANAŁY WENTYLACYJNE I ZABEZPIECZENIE KANAŁU WYKONANEGO Z BLACHY PŁYTĄ PROMATECT L500 W SYSTEMIE PROMADUCT 500

Zabezpieczenie kanału wentylacyjnego

Zabezpieczenie istniejącego kanału blaszanego w systemie PROMADUCT 500 polega na zabudowaniu go płytą ogniochronną PROMATECT L500. W zależności od tego jaki czas ochrony chcemy uzyskać dobieramy odpowiedni sposób montażu płyt i odpowiednią płytę. Stosując płytę o grubości 30 mm uzyskamy odporność ogniową EIS60, w przypadku płyty 50mm uzyskujemy odporność ogniową EIS120. Na łączeniach płyt stosuje się pasma płyty PROMATECT – H, a dodatkowo każde łączenie pomiędzy płytami jest klejone klejem PROMAT – K84 co powoduje wysokiej jakości uszczelnienie. Kanały mogą być zabudowywane dwustronnie, trzystronnie bądź czterostronnie w zależności od umiejscowienia istniejącego kanału.

W przypadku zabudowy trzystronnej i dwustronnej stosowane są dodatkowo tzw. wypełniacze (mogą się znajdować wewnątrz i na zewnątrz zabudowy) składające się z kątownika 60×40 mm i fragmentu płyty PROMATECT L500 o grubości ścianki zabudowy i szerokości kątownika, w celu pewności mocowania i szczelności zabudowy. Ścianki zabudowy są mocowane do siebie wkrętami stalowymi. Do montaży podwiesi utrzymujących zabudowę używane są metalowe kotwy rozporowe, pręty gwintowane, stalowe śruby i podkładki oraz stalowe profile, wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zamieszczone w aprobatach technicznych firmy PROMAT.

Podwieszenia zabudowy mogą być odsunięte od siebie na maksymalna odległość do 120 cm nie więcej, natomiast pręt gwintowany nie powinien być odsunięty od ścianki zabudowy więcej niż 5cm. Pomiędzy stalowy przewód wentylacyjny a obudowę ogniochronna w miejscach podwiesi stalowych wkładany jest fragment płyty PROMATECT L500 o grubości nie mniejszej niż 25 mm w celu stabilnego i sztywnego podwieszenia zabudowy oraz kanału. Dodatkowym atutem zabezpieczenia kanału systemem firmy PROMAT jest możliwość szybkiego i sprawnego demontażu i montażu obudowy przeciwpożarowej.

KANAŁ WENTYLACYJNY SAMONOŚNY WYKONANY Z PŁYT PROMATECT L500 W SYSTEMIE PROMADUCT 500

Kanał wentylacyjny samonośny

Wykonanie kanału wentylacyjnego bądź oddymiającego w systemie PROMADUCT 500 firmy PROMAT zapewnia nam doskonałe zabezpieczenie przeciwpożarowe. Kanał wykonany z płyt PROMATECT L500 zapewnia nam nie tylko doskonały kanał zabezpieczony przeciwpożarowo ale również bardzo dobre uszczelnienie pozwalające osiągnąć odpowiednie ciśnienie w kanale.

System PROMADUCT 500 pozwala osiągnąć ciśnienie robocze do 500 Pa. Budowa kanału z płyt PROMATEC L500 pozwala nam dodatkowo na dowolny sposób prowadzenia kanału, omijania innych instalacji znajdujących się na drodze tego kanału i jest szybko wykonana. Kanały wykonane SYSTEMEM PROMADUCT 500 mogą maksymalnie sięgać rozmiaru 246 cm x 100 cm, są odporne na wilgoć, ważą niewiele. Długość kanałów wykonanych z płyty PROMATECT L500 w momencie pożaru nie ulega dużym zmianom, więc nie ma konieczności zastosowania kompensatorów. Tak jak w przypadku obudowy kanałów stalowych kanał może być zabudowany dwustronnie, trzystronnie i czterostronnie.

Wykonanie takiego kanału zaczynamy od doboru odpowiedniej płyty do odporności ogniowej (dla EIS 60 – 30 mm ; dla EIS120 – 50 mm), w zależności od wymagań przeciwpożarowych danego budynku. Płyty łączymy odpowiednimi wkrętami stalowymi. Miejsca łączenia płyt są uszczelniane klejem PROMAT –K84 i ramką z płyty PROMATECT -H. Do wykonania podwiesi używane są metalowe kotwy rozporowo, pręty gwintowane, metalowe śruby, podkładki i kątowniki, wszystkie materiały musza jednakże spełniać wymagania przedstawione w aprobacie technicznej firmy PROMAT. Odległość pomiędzy podwieszeniami nie powinny przekroczyć 120 cm, a odstęp pręta gwintowanego nie powinien przekroczyć odległości 5 cm od ścianki bocznej zabudowy.

W przypadku kanału wykonanego z PROMATECT L500, który przekracza szerokość 125 cm. Konieczne jest zastosowanie dodatkowych usztywnień po środku kanału. Usztywnienie kanału powinno być wykonane z płyty o tej samej szerokości jak ścianka zabudowy, wysokości kanału i szerokości nie mniejszej niż 30 cm. Odległość usztywnienia A od usztywnienia B powinna wynosić nie więcej niż 30 cm. Kanały samonośne przekraczające 200 cm powinny być dodatkowo zabezpieczone prętem gwintowanym przechodzącym przez środek kanału.

Pręt gwintowany przechodzący przez środek kanału musi być odpowiednio zabezpieczony. W takim miejscu dodatkowo na ściance górnej i dolnej, w miejscach przejścia pręta konieczne jest zamocowanie klocka z płyty PROMATECT L500. Klocek powinien mieć wymiar 10×10 cm i odpowiadać grubości ścianki zewnętrznej zabudowy. W wolną przestrzeń wokół pręta wpuszczamy masę uszczelniającą PROMASEAL – MASTIC, która dodatkowo uszczelnia kanał.

W przypadku zabudowy dwustronnej i trzystronnej stosujemy tzw. wypełniacze (mogą się znajdować wewnątrz i na zewnątrz zabudowy) składające się z kątownika 60×40 mm i paska płyty o grubości boku ścianki i szerokości kątownika, w celu pewności mocowania i szczelności kanału. W przypadku tego typu zabudowy wypełniacz umieszczamy centymetr wyżej niż brzeg płyty, ponieważ w kanale samonośnym pomiędzy stropem, a płytą będącą ścianką kanału umieszczamy fragment wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40kg/m3. Zewnętrzną część wełny zaciągamy klejem PROMAT – K84 w celu dokładnej szczelności. Kanał samonośny dwustronny bądź trójstronny nie może jednak przekroczyć 100 cm szerokości.

SYSTEM PROMADUCT E600-S : jednostrefowe kanały / przewody oddymiające

Jednostrefowe kanały / przewody oddymiające

Wykonując kanał samonośny systemem PROMADUCT E600-S musimy wziąć pod uwagę odpowiednia odporność ogniową, która powinna być nie mniejsza niż odporność stropu. Zabudowa jest wykonywana z płyty PROMATECT L500 o grubości 2 cm. Kanały wykonane tym systemem nie mogą przekraczać 246 cm szerokości i 100 cm wysokości.

W przewodzie, który ma maksymalnie 125 cm do usztywnienia stosujemy pręt M10. Odległość pręta A od pręta B nie może przekraczać 120 cm (w przypadku kiedy przewód nie przekracza 125 cm). Łączenie płyt dodatkowo zabezpieczamy listwami o grubości płyty takiej jak ścianka boczna i szerokości 10 cm. Każde łączenie jest uszczelnione klejem PROMAT- K84.

W przypadku kiedy kanał jest szerszy niż 125 cm musimy zastosować pręty gwintowane M10 w dwóch miejscach kanału. Kanał dzielimy na dwie równe części i w środku każdej z połów montujemy pręt M10 w odległości nie większej niż 60 cm od siebie. Sposób mocowania pręta jest dokładnie określony. Na pręcie znajdują się dwie nakrętki i dwie podkładki jeden zestaw dokręcamy nad płytą, a drugi pod nią tak aby szpilka była sztywno zamontowana i utrzymywała płytę. W środek otworu przez który przechodzi nasz pręt wpuszczamy klej PROMAT – K84 w celu doszczelnienia.

W Przypadku systemu PROMADUCT – E600S do montażu dwustronnego i trójstronnego używamy kątownika 60x40mm bez wypełniacza z płyty. Kątownik mocujemy do płyty blachowkrętem, pomiędzy płytę z kątownikiem, a strop wkładamy wełnę mineralna o grubości 1cm i dociskamy do stropu. Mocowane są kotwami nie mniejszymi niż M6.

KANAŁY SAMONOŚNE WYKONANE PŁYTĄ RIGIPS GLASROC F V500

Kanały samonośne

Wykonujemy również kanały samonośne z płyt RIGIPS GLASROC F V500. Do dyspozycji mamy dwa typy płyt. Płyta o grubości 35 mm (GLASROC F V500/35) daje nam odporność ogniową klasy EIS 60, a drugi typ płyty o grubości 55 mm (GLASROC F V500/55) pozwala nam osiągnąć klasę EIS 120. Kanał wykonujemy z jednej warstwy płyty ogniowej w zależności od tego jaki chcemy uzyskać czas ochrony dobieramy rodzaj płyty.

Zabudowy przewodów mogą być pionowe i poziome, kanał samonośny jest obudowywany czterostronnie. Uszczelniaczem jest klej RIGIPS GLASROC V500, dzięki któremu uzyskujemy wysokiej jakości uszczelnienie naszego kanału. Płyty łączymy ze sobą za pomocą wkrętów bądź zszywek, wkręty maksymalnie mogą być rozmieszczone co 20 cm, a w przypadku zszywek ta odległość nie może przekroczyć 10 cm. W miejscu łączenia płyt wykonujemy dodatkową opaskę łączeniową z płyty GLASROC F (12 mm) o szerokości 10 cm. Opaska może być montowana zewnętrznie i wewnętrznie.

Podwieś kanału wykonujemy z pręta gwintowanego M8, profilu metalowego, podkładek i śrub. W przypadku kiedy podwieszenie jest narażone na ogień zewnętrzny, całe podwieszenie zabudowujemy płytami GLASROC F łącznie z prętami gwintowanymi. Podwieszenie kanału rozmieszczane jest co 120 cm. Maksymalna wielkość kanału samonośnego wynosi 125 cm x 100 cm.

Jednocześnie trzeba pamiętać że kanał, który przechodzi przez ścianę oddzielającą strefy pożarowe i jest wykonany z płyt ogniochronnych, bądź obudowany płytą NIE JEST ZABEZPIECZENIEM ODDZIELAJĄCYM STREFY. W takim przypadku trzeba zastosować dodatkowe zabezpieczenie.

ROCKWOOL

SYSTEM CONLIT PLUS – jest to płyta z wełny skalnej z dodatkiem wodorotlenku magnezu, wierzchnia strona płyty jest oklejona okładziną z folii aluminiowej. Dostępne są dwa rodzaje płyt CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU, oba mają jednakowe wymiary 120x100x6cm. Używając tych płyt możemy osiągnąć odporność ogniową EIS120.

SPOSÓB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH, ODDYMIAJĄCYCH

Kanały wentylacyjne

W pierwszej kolejności dobieramy odpowiedni rodzaj płyty. Jest zależny od odporności ogniowej jaką chcemy osiągnąć. Płyta CONLIT PLUS 60 ALU zapewnia nam EIS 30 – EIS 60, natomiast płyta CONLIT PLUS 120 ALU daje nam odporność od EIS 90 – EIS 120. W przypadku kanału, który nie przekracza 125x100cm izolacje możemy zastosować w sposób dwuścienny, trójścienny bądź czterościenny. Wszystkie kanały o większej średnicy muszą być wykonywane czterościennie.

Płyty CONLIT PLUS ALU mocujemy do kanałów za pomącą szpilek stalowych, których średnica nie może być mniejsza niż 2,2mm. Na szpilkach mocowane są talerzyki samozaciskowe o grubości minimum 0,2mm i średnicy 3cm. Łączenia płyta – płyta wiążemy ze sobą gwoździami i uszczelniamy klejem CONLIT GLUE.

Wszystkie elementy łączeniowe i mocowania powinny być ocynkowane bądź miedziowane. Sposób mocowania płyt jest ściśle określony, maksymalna odległość szpilek na długości kanału nie może przekroczyć 35 cm. Natomiast na szerokości 30 cm. Szpilka może być maksymalnie odsunięta 5 cm od krawędzi łączenia kanałów, a od brzegu kanału 10 cm. W przypadku mocowania trójstronnego i dwustronnego w miejscu łączenia izolacji ze stropem bądź ścianą dodajemy fragmenty płyty CONLIT PLUS ALU o wymiarach 6×6 cm łączymy gwoździem i smarujemy klejem w celu uzyskania dużej szczelności zabezpieczenia.

W momencie kiedy ramka łączenia kanałów przekracza 3 cm musimy wykonać dodatkową opaskę z płyty o szerokości 10 cm. Zawieszenie kanału o wymiarach 125×100 cm powinno być maksymalnie co 150 cm, w momencie kiedy kanał jest większy, maksymalnie co 75 cm. Podwieszenie kanału może być zaizolowane bądź poza izolacją. W momencie przejścia kanału przez strop lub ścianę musimy wykonać dodatkowe zabezpieczenia z płyty.

Wszystkie powyższe opisy są opisami przykładowymi w celu zaprezentowania naszej oferty handlowej. Dokładne informacje znajdują się w aprobatach technicznych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Dobieramy odpowiedni sposób zabezpieczenia, który będzie spełniał wymogi i warunki zawarte w aprobatach technicznych firm wykonujących materiały do zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Płyty ogniochronne

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział zabezpieczeń biernych ppoż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 3

Zbigniew Walaszczyk
Tel.: 736-259-294
e-mail: z.walaszczyk@firetech.waw.pl

Adam Pieńczuk
Tel.: 506-716-608
e-mail: a.pienczuk@firetech.waw.pl

Jakub Naworol
Tel.: 507-787-739
e-mail: j.naworol@firetech.waw.pl

Tomasz Ochnik
Tel.: 789-066-312
e-mail: t.ochnik@firetech.waw.pl

Michał Hammer
Tel.: 797-583-971
e-mail: m.hammer@firetech.waw.pl

Arkadiusz Maciejewski
Tel.: 516-210-074
e-mail: a.maciejewski@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Jacek Kikowski
Tel.: 505-319-786
e-mail: j.kikowski@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl