Adgar Wave – Warszawa ul. Rzymowskiego 54 woj. mazowieckie

Na budynku biurowca Adgar Wave w trakcie budowy należało uszczelnić ościeża szybów windowych w rozwiązaniu systemowym. Z wykorzystaniem przebadanych płyt Promatect L 500 wykonaliśmy zabudowę 78 ościeżnic szybów windowych zapewniając […]

Bank Gospodarstwa Krajowego – Warecka 11a Warszawa

Zabezpieczenie ogniochronne wzmocnień słupów żelbetowych oraz konstrukcji nośnej stropu. Stal zabezpieczona antykorozyjnie składająca się z profili otwartych podlegająca zabezpieczeniu ogniochronnemu do klasy R120 oraz częściowo do klasy R60.  Całość zabezpieczenia […]

TVN Warszawa

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej w budynku TVN na przebudowie wejścia głównego. Przedmiotem zabezpieczenia były dwa 12 metrowe słupy wykonane z profili HEB 300 oraz belki z profili zamkniętych.  Cała konstrukcja […]

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej nadbudowy jednego z budynków. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz zmontowana przez dostawcę stali.  Naszym zadaniem było zabezpieczenia konstrukcji stalowej do klasy R120 przy temperaturze krytycznej 550 […]

Osiedle Życzliwa Praga

Przedmiotem zabezpieczenia ogniochronnego była konstrukcja drewniana dachu oraz drewniane pokrycie dachu.  Konstrukcja wymagała zabezpieczenia do klasy R30 natomiast pokrycie należało zabezpieczyć w klasie REI 30 na co pozwolił natrysk Mercor […]

Hala magazynowa – KB Folie

Przedmiotem zabezpieczenia była główna konstrukcja nośna hali wykonana z profili IPE 300. Zabezpieczenie należało wykonać do klasy R120 przy zachowaniu temperatury krytycznej 450 st. C. Oprócz głównej konstrukcji nośnej zabezpieczono […]

Hala magazynowa – Wokas Łosice

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji nośnej ścian warstwowych. Konstrukcja nośna wykonana głównie z profili zamkniętych o ściance o grubości 4-5 mm dzięki czemu średnia grubość zabezpieczenia dla klasy odporności ogniowej R30 wynosiła […]

Hala magazynowa – Sortownia odpadów w Czerwonym Borze

Przedmiotem zabezpieczenia przeciwpożarowego była konstrukcja nośna hali stalowej która była wykonana z profili zarówno zamkniętych jak i otwartych. Główna konstrukcja nośna została zabezpieczona do klasy R60 natomiast konstrukcja dachu podlegała […]

Biurowiec

Przedmiotem zabezpieczenia była konstrukcja nośna stropów na blasze trapezowej. Profile dwuteowe zostały zabezpieczone materiałem Isolatek type 300 metodą natrysku na mokro natomiast słupy okrągłe farbami PPG metodą natrysku hydrodynamicznego. Stal […]

Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego słupów stalowych wykonanych z profili HEA 200 wypełnionych ceramiką. Zabezpieczenie przeciwpożarowe wymagane dla danej konstrukcji to R120 przy temperaturze krytycznej 550 st. C.  Całość zabezpieczenia wykonana w […]

Browary Warszawskie – Budynek Warzelni

W ramach zlecenia zabezpieczano stalowe wzmocnienia słupów oraz belek murowanych.  Słupy wzmocnionej kątownikami oraz przewiązane blachami zabezpieczono do klasy R120 farbą pęczniejącą PPG Steelguard 851 gdzie zgodnie z aprobatą jej […]

Basen

Przedmiotem zabezpieczenia była konstrukcja nośna stropów. Kratownice wykonane z kwadratowych profili zamkniętych zostały zabezpieczone za pomocą natrysku ogniochronnego Isolatek type 300. Stal podlegająca zabezpieczeniu to powierzchnia ponad 3000 mkw.   Szczegóły […]

Galeria Handlowa Młociny

Galeria Handlowa Młociny Warszawa ul. Zgrupowania AK „KAMPINOS” 15 Prace wykonane na zlecenie: ERBUD S.A. Styczeń – Marzec 2019 Zakres realizacji: Zabudowy tras kablowych Przepusty kablowe

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY WARSZAWA – PIĘKNA 20

Budynek biurowo-usługowy Warszawa ul. Piękna 20 Prace wykonane na zlecenie: PI UNIMAX Sp. z o.o. Grudzień 2017 Zakres zrealizowanych prac: Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych Uszczelnienie klap przeciwpożarowych  

WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Warszawa ul. Pasteura 5 Prace wykonane na zlecenie: ALDESA Construcciones polska Sp. z o.o. Listopad 2016 Zakres zrealizowanych prac: Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych