FIRETECH Inżynieria pożarowa przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

  • Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
  • Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez FIRETECH wyłącznie w celach realizacji usług i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników, w prawnie usprawiedliwionych celach FIRETECH oraz firm z nią współpracujących.
  • FIRETECH nigdy nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie udostępnia) danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
  • Przetwarzane przez FIRETECH dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  • Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: firetech@firetech.waw.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  .
  • W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione firmom w postaci maila lub przesłane pocztą.