FIRETECH posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu wymaganych przepisami prawa Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dlaczego FIRETECH?

 • Jesteśmy autorami kilkunastu opracowań dla budynków oddawanych do użytku, jak i istniejących w oparciu o obowiązujące przepisy dla budynków usługowych, usługowo-magazynowych, szkół, przedszkoli, internatów i domów opieki.
 • Nasz autorski wzorzec opracowania w pełni spełnia oczekiwania Państwowej Straży Pożarnej.
 • Jako czynni strażacy oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego wiemy co Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać, aby nie była wyłącznie spełnieniem wymogu prawnego jej sporządzenia, ale faktycznie aby w razie działań ratowniczo-gaśniczych stanowiła rzeczywistą pomoc dla Kierującego działaniami.
 • Opracowany materiał zawiera plany ewakuacji do wywieszenia na korytarzach w budynku.
 • Koszty opracowania Instrukcji są określane w zależności od wielkości obiektu. Do wyceny podchodzimy w sposób rozsądny. Sprawdź nas!

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

Aspekty prawne dot. sporządzania i zakresu Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zostały określone w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dla jakich obiektów wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • budynku o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 (czyli około 300 mkw)
 • budynku inwentarskiego o kubaturze brutto przekraczającej 1500 m3
 • powierzchni strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekraczającej 1000 m3
 • w budynku występuje zagrożenie wybuchem

Opracowujemy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla takich obiektów jak:

 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki usługowe,
 • centra handlowe,
 • supermarkety,
 • biurowce,
 • szpitale,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • żłobki,
 • hotele,
 • internaty,
 • banki,
 • budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi,
 • zakłady produkcyjne,
 • magazyny,
 • oraz inne obiekty, w których wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Nie kupuj kota w worku! Nie daj sobie wcisnąć KITU!

Ostrzegamy przed zakupem gotowych opracowań instrukcji przez internet. Takie Instrukcje to wycinki rozporządzeń, ustandaryzowane szablony nie spełniające wymogów w/w Rozporządzenia. Z pewnością nie zostaną zaakceptowane przez kontrolujących obiekt funkcjonariuszy wydziału kontrolno – rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej.

Wiele opracowań sporządzanych przez pseudo fachowców to szablony nie zawierające w ogóle, bądź nie wystarczająco informacji na temat obiektu, którego dotyczą. Każdy inżynier sporządzający dokument ma oczywiście dokument wyjściowy. Ważne jest jednak, aby ten projekt zawierający podstawowy materiał został uzupełniony o dane charakterystyczne dla Twojego obiektu takie jak warunki techniczne stanowiące nierzadko źródło wiedzy przeciwpożarowej dla administracji budynku, jak również warte szczególnego podkreślenia plany graficzne pozwalające strażakom w czasie działań na szybką lokalizację newralgicznych miejsc, takich jak kotłownie, wyłączniki prądu, gazu, rozkład ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynku, bądź też inne szczególnie istotne dane.

Co Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać (wymogi formalne)

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 • Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 • Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku.
 • Instrukcja w sprawie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 • Dokumentacja zapoznania użytkowników budynku, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 • Graficzna część instrukcji

Gdzie trzymać Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Sporządzona instrukcja przeciwpożarowa powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - skrzynkaw miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych tak aby zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby działań ratowniczych. Takim typowym miejscem jej przechowywania będzie całodobowe stanowisko pracy portiera, lub ochroniarza.

Natomiast w obiektach pozostających bez personelu w godzinach nocnych Instrukcję warto trzymać w przeznaczonych do tego celu metalowych szafkach usytuowanych w miejscach zapewniających do nich łatwy i szybki dostęp (miejsce widoczne dla strażaków w godzinach nocnych), a jednocześnie ograniczających możliwość ingerencji osobom nieuprawnionym. Powyższą szafkę mogą Państwo zamówić poprzez firetech@firetech.waw.pl

Korzyści ze sporządzenia Instrukcji

 1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z dokonaną ocena zagrożeń pożarowych to podstawowy dokument wymagany przez firmy ubezpieczeniowe podczas ubezpieczania dużych obiektów od zagrożeń pożarowych. W sposób właściwy wykonane opracowanie może stanowić podstawę negocjacji kosztów wykupu polisy jak również stanowi ważny element przy ubieganiu się o wypłatę odszkodowania.
 2. Rzetelnie wykonana Instrukcja da Ci informację o stanie bezpieczeństwa Twojego obiektu oraz pozwoli spać spokojnie ze świadomością spełnienia wymaganych prawem obowiązków.
 3. Profesjonalnie wykonany i rzetelnie wdrożony dokument redukuje ryzyko powstania pożaru zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Inne ważne informacje:

 1. Instrukcja pożarowa powinna być poddawana okresowej aktualizacji nie rzadziej jak raz na dwa lata.
 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne zawarte w Instrukcji powinny zostać przekazane do właściwej terytorialnie Komendy PSP na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
 3. Instrukcję sporządza się przed dopuszczeniem budynku do użytkowania i zachowuje ją w aktualnej formie przez cały okres użytkowania budynku.

Masz pytania? Zadzwoń!
Do wyceny potrzebujemy następujących informacji: powierzchnia użytkowa budynku, liczba kondygnacji, przeznaczenie (budynek mieszkalny, usługowy, produkcyjny).

Tel. 22 354-77-41
lub napisz: firetech@firetech.waw.pl

Posiadamy duże doświadczenie, a jednocześnie konkurencyjne ceny.

Przykładowe plany graficzne naszego autorstwa:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynkuInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego, wyjścia ewakuacyjneInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plan graficzny

Nasze ostatnie realizacje:

 1. Internat chłopców Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 2. Internat Dziewcząt Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 3. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 4. Szkoła Średnia – Technikum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 5. Szkoła specjalna z internatem dla dzieci niewidomych upośledzonych Towarzystwa Opiekinad Ociemniałymi w Laskach
 6. Archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 7. Centrum Rehabilitacji Zawodowej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 8. Budynek biurowo – magazynowy Przedsiębiorstwa MATERBUD Łomianki Sadowa
 9. Budynek biurowo – magazynowy firmy VEGGO w Piotrkówku Małym pow. Błonie
 10. Budynek bankowy Pacyna pow. Gostynin
 11. Budynek bankowy Sanniki pow. Gostynin
 12. Warszawska Opera Kameralna w Warszawie
 13. Budynek serwisu i salonu samochodowego Bawaria Motors w Warszawie
 14. Publiczne Przedszkole nr 307 “Wesołe Ekoludki” w Warszawie
 15. Budynek biurowo-usługowy LEG-SANIT w miejscowości Piorunów pow. Błonie
 16. Budynek magazynowy LEG-SANIT w miejscowości Piorunów pow. Błonie