PRZEGLĄDY SSP

Serwisant przy pracy - SSPSystem Sygnalizacji Pożaru (SSP) zwany też zamiennie Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) to od dłuższego czasu niezbędny element wyposażenia budynku, który skutecznie chroni nasz przed rozprzestrzenianiem się pożaru oraz ogromnymi stratami po pożarowymi. Jedynie poprawnie działający system jest w stanie zagwarantować, że zagrożenie zostanie wykryte odpowiednio wcześnie, a straż pożarna zainterweniuje szybko i skutecznie nie tracąc czasu na lokalizację pożaru.
Zajmujemy się serwisem i konserwacją, a także instalacją Systemów Sygnalizacji Pożaru wiodących producentów na rynku: m.in. POLON ALFA, BOSCH, ESSER, ARITECH.
Podstawa prawna mówiąca o konieczności wykonywania przeglądów SSP (SAP)
Przeglądy i testy wykonywane są na podstawie następujących dokumentów:

  • Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  • PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
  • Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej autorstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
  • Dokumentacji techniczno-ruchowej producenta

Najważniejszym dokumentem, którym powinniśmy się kierować ustalając harmonogram oraz zakres przeglądów technicznych to dokumentacja techniczno-ruchowa producenta (DTR). To tam powinny być określone wszelkie instrukcje dotyczące utrzymywania systemu w pełnej sprawności. W przypadku gdy producent nie określił dokładnych wytycznych należy kierować się zaleceniami zawartymi w Polskiej Normie – PKN-CEN/TS 54-14.
Wykonując przeglądy systemów sygnalizacji pożaru, oprócz ogólnych czynności zawartych w instrukcji producenta, poszerzamy zakres prac o te zawarte m.in. w wytycznych CNBOP. Znając każdy element systemu mamy pewność prawidłowo wykonanej pracy, a wykrycie nawet najmniejszej usterki w systemie to nasz cel. Tylko w pełni sprawny system to gwarancja bezpieczeństwa.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru

Jak często należy dokonywać przeglądów?

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożaru muszą być sprawdzone przynajmniej raz w roku. Wytyczne SITP oraz większość DTR jednoznacznie wskazuje, iż przeglądy powinny być wykonywane w okresach kwartalnych (co 3 miesiące) przy czym, przy każdym przeglądzie należy sprawdzić min. 25% elementów systemu oraz czujkę, bądź ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) w każdej strefie dozorowej.
Szczegółowe wyjaśnienie konieczności wykonywania przeglądów systemu sygnalizacji pożaru w odpowiedniej częstotliwości zostały przedstawione w jednym z wielu artykułów na naszym Blogu.

Serwis ppoż. w Warszawie i Łodzi

System sygnalizacji pożaru może ulegać różnego rodzaju awariom. Najczęściej uszkodzeniom ulegają czujki dymu, bądź ręczne ostrzegacze pożaru. Brak jednego działającego elementu może znacznie zwiększyć ryzyko późnego wykrycia pożaru. Posiadamy ogromne doświadczenie w pracy z systemami sygnalizacji pożaru i wiemy jak szybko wykryć usterkę i ją wyeliminować. Jeśli Twój system szwankuje – odezwij się, zaproponujemy najlepsze rozwiązanie problemu. Dokonujemy serwisu systemów wszystkich wiodących marek. Nasz serwis działa 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru

Uprawnienia

Posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i przeszkolenia wszystkich producentów, których systemy obsługujemy. Bogata wiedza teoretyczna jest oparta na wieloletniej praktyce co pozwala nam wykonywać przeglądy profesjonalnie i bardzo sprawnie. Każdy certyfikat jest podparty długoletnią praktyką. Nasz zespół stanowią inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego, technicy pożarnictwa, strażacy, elektrycy.

Zalety stałej konserwacji przez jedną firmę

Stała umowa na konserwację systemu z firmą składającą się z profesjonalistów w swojej dziedzinie to zdecydowania najlepsza forma dbania o system sygnalizacji pożaru. Stała umowa z firmą Firetech to:

  • Gwarancja terminowych przeglądów
  • Pewność, że system działa prawidłowo
  • Fachowa obsługa i doradztwo
  • Szybka reakcja w przypadku awarii
  • Konkurencyjna cena i dogodne warunki współpracy

Projekt wykonawczy

Nasz zespół projektowy składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry, która zna nie tylko teorię, lecz również miała fizyczny kontakt z systemami sygnalizacji pożaru. Dzięki temu wykonane przez nas projekty nie zawierają wszelkiego rodzaju niespodzianek, która przyczyniają się do problemów na etapie wykonawczym. Wykonujemy projekty systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego i sieci hydrantowych wewnętrznych.
Nasza wszechstronność pozwala przejść od projektu wykonawczego (zawsze uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych), przez instalacje, uruchomienie, po projekt powykonawczy i pełną obsługę i konserwację systemu. Wybierając całą ścieżkę mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług oraz najniższej ceny.

Kiedy wymagane są zmiany w systemie sygnalizacji pożaru

W przypadku, gdy istniejący budynek zmienia swoje przeznaczenie, np. z budynku biurowego przekształcamy go w hotel, bądź gdy zmieniamy aranżację w budynku bardzo często należy zmodyfikować system sygnalizacji pożaru. Może okazać się, że istniejące rozmieszczenie czy rodzaj czujek jest nieadekwatny do nowego rozkładu pomieszczeń, czujki mogą nie pokrywać całego obszaru, który powinien być nadzorowany. W takiej sytuacji należy dokonać poprawek w projekcie, a takie zmiany uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wykonujemy zmiany w SSP wiodących producentów w każdego rodzaju budynkach. Nasze prace zakończone są wykonaniem projektu powykonawczego, a także pełnego przeglądu całego systemu.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl