Ekspertyzy techniczne i opinie stanu ochrony przeciwpożarowej

Nasi Rzeczoznawcy świadczą usługi przede wszystkim na terenie Warszawy i miast ościennych. W przypadku współpracy przy dużych inwestycjach współpraca jest zapewniana na terenie całego kraju.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

FIRETECH posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu wymaganych przepisami prawa Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Oceny zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem oraz klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem jest dokonywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

Scenariusze rozwoju pożarów