Największą zaletą naszej firmy jest wielopłaszczyznowa działalność w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Zajmujemy się zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków i obiektów przemysłowych na każdym etapie inwestycji oraz funkcjonowania budynków. Jesteśmy specjalistyczną firmą, która zajmuje się kompleksowo rozwiązaniami projektowymi, budowlano-instalacyjnymi oraz serwisowymi z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
Zespół projektowy firmy FireTech tworzą rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, należący do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Society of Fire Protection Engineers. Pozwala nam to być na bieżąco z obowiązującymi przepisami i normami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w ochronie przeciwpożarowej.

Doświadczenie przy realizacji projektów

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów w Polsce oraz za granicą. Nasze realizacje obejmują szerokie spektrum budynków oraz obiektów budowlanych takich jak: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, centra handlowe, budynki wysokościowe, obiekty przemysłowe i magazynowe a także obiekty nietypowe jak np. zabytki o konstrukcji drewnianej.
Podczas realizacji projektów, zawsze szukamy rozwiązań zapewniających wymagane bezpieczeństwo pożarowe przy optymalizacji kosztów. W tym celu korzystamy z nowoczesnych narzędzi inżynierii pożarowej takich jak symulacje komputerowe CFD, które pozwalają przewidzieć powstawanie
i rozchodzenie się dymu, rozkład temperatury, prędkość przepływu, stężenie tlenku węgla i innych substancji szkodliwych wydzielających się podczas pożaru. Powszechnie korzystamy również
z komputerowych symulacji ewakuacji ludzi w warunkach pożaru, które pozwalają oszacować wymagany czas ewakuacji dla istniejącego budynku lub zweryfikować projektowane rozwiązania techniczne, jeszcze na etapie projektu.

Zakres usług działu projektowego

Zakres naszych usług obejmuje m.in:

 1. Uzgodnienia projektów przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 2. Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 3. Audyty stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków
 4. Opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 5. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 6. Scenariusze rozwoju zdarzeń podczas pożaru
 7. Operaty przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów
 8. Projekty instalacji i urządzeń przeciwpożarowych:
  1. Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
  2. Systemy oddymiania
  3. Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  4. Instalacje przeciwpożarowego wyłącznika prądu
  5. Systemy detekcji gazów wybuchowych i trujących
  6. Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe
  7. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
  8. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)
  9. Stałe urządzenia gaśnicze pianowe (SUG-P)
 9. Symulacje komputerowe
  1. Symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się dymu przy użyciu metody CFD
  2. Symulacje komputerowe ewakuacji w warunkach pożaru
 10. Próby z ciepłym dymem
 11. Oceny zagrożenia wybuchem
 12. Dokumenty zagrożenia wybuchem

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

 

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl