PRZEGLĄDY SYSTEMU WYKRYWANIA GAZU W GARAŻU

Sprawny system wykrywania gazu tlenku węgla (CO), bądź propanu butanu (LPG) daje pewność, że użytkownikom nie grozi niebezpieczeństwo zatrucia w przypadku tzw. czadu, czy też powstania atmosfery wybuchowej (LPG).

Przebieg przeglądu

W trakcie przeglądu wpuszczamy w komorę detekcyjną mieszaninę gazową o ściśle określonych parametrach. Sprawdzamy czy 1. jak i 2. stopień  alarmu powoduje wysterowanie systemu w prawidłowy sposób.

Przeglądy detektorów gazu wykonujemy za pomocą gazowej mieszaniny wzorcowej w przenośnym zbiorniku ciśnieniowym. Użycie profesjonalnego sprzętu ze świadectwem wzorcowania daje gwarancję, że przegląd został wykonany prawidłowo i w sposób profesjonalny.

Wykonujemy testy systemów detekcji takich producentów jak: Gazex, Elpeg, Detox, Pro-Service, Sapel, Duomaster.

Kiedy należy wykonać kalibrację detektorów?

Kalibracja detektorów jest wymagana co 3 lata, bądź w sytuacji, gdy detektor został zatruty zbyt stężoną mieszanką gazów. Taka sytuacja może się wydarzyć w przypadku wykonywania przeglądów w sposób nieprawidłowy.

W zakres naszej działalności wchodzi również kalibrowanie detektorów. Jeśli to możliwe kalibrację wykonujemy na miejscu, co znacznie przyspiesza proces i zmniejsza koszty.


Szukasz przeglądów systemów detekcji gazów w kotłowni? Przejdź tutaj!

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl