FIRETECH wykonuje zabezpieczenia ogniochronne materiałów palnych występujących w pomieszczeniach, na drogach ewakuacyjnych oraz całych konstrukcji budynków dla których wymaga się tego typu zabezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wszystkie elementy wykończenia wnętrz w budynkach niemieszkalnych powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalanych. Jednocześnie należy pamiętać, aby wykorzystywane impregnaty do zabezpieczeń ogniowych posiadały wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty.

Impregnacji ogniochronnej podlegają najczęściej:

 • Drewno
  • Więźba dachowa
  • Drewniane elementy podłogowe
  • Drewniane ściany konstrukcyjne i działowe
  • Wyroby drewnopochodne np. płyty OSB, sklejka, itp.
 • Dywany, wykładziny, tapicerki
 • Zasłony, firany, kotary, scenografie

 

Impregnacja ogniochronna - dach Impregnacja ogniochronna - kotaraimpregnacja ogniochronna dachów

IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA DREWNA

Drewno konstrukcyjne wykorzystywane w budownictwie właściwe przygotowane, zabezpieczone i użytkowane zapewni długi okres jego funkcjonowania. Aby jednak to osiągnąć bardzo ważny jest tak odpowiedni dobór drewna, jak również zapewnienie odpowiedniej trwałości biologicznej i odporności ogniowej. Obecne na rynku preparaty zabezpieczające pozwalają zapewnić skuteczną barierę przeciwogniową przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed grzybami, owadami i pleśnią.

Z punktu widzenia wymogów ochrony przeciwpożarowej najistotniejszym elementem jest zapewnienie nośności konstrukcji w trakcie pożaru oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i gazów pożarowych w budynku objętym pożarem. Z tej perspektywy drewno jako materiał budowlany ulegający w warunkach pożaru stosunkowo łatwemu zapaleniu, podlega procesowi rozkładu termicznego i szybko rozprzestrzenia płomienie. Zastosowanie środków ogniochronnych sprawia, iż elementy drewniane budynku mogą zostać sklasyfikowane do klas B i C, a więc jako materiały niezapalne lub trudnozapalane.

Jak przygotować drewno do impregnacji?

Drewno powinno przede wszystkim być zdrowe, suche, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. Drewno uprzednio malowane należy oczyścić z farby. W przypadku drzewa impregnowanego wcześniej środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody) np. pokostem, wówczas ponowna impregnacja środkiem ogniochronnym może nie być skuteczna. Wszelka obecność farb, lakierów, innych środków oleistych na powierzchni drewna podlegającego impregnacji obniża skuteczność nasycenia drewna środkiem impregnującym.

Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo drewno?

Impregnację można wykonać następującymi metodami:

 • zanurzeniową
 • próżniowo-ciśnieniową
 • smarowaniem
 • natryskowo

impregnacja drewna wewnątrz budynku, pracownicy impregnują drewniane ściany

Najlepszą metodą spośród wymienionych powyżej jest impregnacja poprzez zanurzenie, bądź próżniowo-ciśnieniowa, jednak jest ona ograniczona wyłącznie do drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane w budynek. Do wad tych metod należy z pewnością czas niezbędny na prawidłowe przeprowadzenie procesu impregnacji np. zaimpregnowanie zanurzeniowo drewna okrągłego o średnicy 10-12cm zajmie szacunkowo ok. 36 godzin. Czas ten jest silnie zależny od twardości impregnowanego drewna, tak więc im drewno twardsze tym czas przenikania środka impregnującego znacząco się wydłuża.

W pozostałych dwóch przypadkach tzn. wbudowania elementów drewnianych w konstrukcję budynku pozostaje nałożenie odpowiedniej liczby warstw metodą smarowania, bądź natrysku. W tym przypadku decydującą rolę odgrywa grubość i jakość powłoki ochronnej.

Czy wystarczy położenie jednej warstwy impregnatu dla uzyskania pełnej ochrony?

Tylko odpowiednia ilość impregnatu wprowadzona w strukturę drewna pozwoli na uzyskanie odpowiedniego poziomu ochrony. Położenie jednej warstwy impregnatu przeznaczonego do ochrony przed ogniem, grzybami i owadami nie przyniesie oczekiwanego efektu. Warunkiem skuteczności będzie głębokość wniknięcia impregnatu w strukturę drzewa, a więc niezbędne jest zapewnienie kilkukrotnych naniesień substancji ochronnej.
Najlepszą metodą upewnienia się, iż ilość zaabsorbowanego przez drzewo materiału ochronnego jest wystarczająca, jest przygotowanie odpowiedniej ilości preparatu impregnującego w stosunku do powierzchni drewna, które będzie podlegało impregnacji. W ten sposób spełniając wytyczne producenta zachowujemy pewność zapewnienia skutecznej ochrony dla pokrywanych powierzchni.
Z reguły 2-4 krotne naniesienie warstw w odstępach 3-4 godzinnych pozwala osiągnąć oczekiwany efekt nie zapalności i nie rozprzestrzeniania ognia.

W jaki sposób sprawdzić czy drewno zostało właściwie zaimpregnowane?

Jeśli nie mamy pewności co do ilości użytego impregnatu możemy dokonać testu praktycznego poprzez odstruganie kawałka drewna i jego podpalenie. Jeśli drewno będzie się paliło po odjęciu ognia wówczas stopień impregnacji jest niewystarczający. Dla lepszego porównania można wykorzystać równolegle kawałek drewna nieimpregnowanego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE TKANIN DYWANÓW WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH FIRAN I DEKORACJI ŚCIENNYCH

Planując wykonanie impregnacji ogniochronnej wszelkiego rodzaju tkanin, dywanów, zasłon, firan, czy też wykładzin należy pamiętać o doborze właściwego środka impregnującego o nieco innych właściwościach niż impregnaty do drewna. Zabezpieczenie przeciwpożarowe materiałów jest niezbędne w miejscach, w których wszystkie elementy wystroju i wyposażenia budynku muszą posiadać klasę niepalności (drogi ewakuacyjne, strefy pożarowe dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, pomieszczenia w których planuje się przebywanie w tym samym czasie ponad 50 osób). Wysokie wymagania dotyczące palności przy jednoczesnych wymogach higieniczno – sanitarnych wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości produktów dostępnych na rynku. Inne zastosowanie znajdą impregnaty do materiałów z którymi skóra ludzka nie będzie miała kontaktu (firany, zasłony, kotary), a inne wymagania zostaną postawione w stosunku do wykładzin podłogowych w pomieszczeniach przedszkola, czy też fotele kin lub teatrów.
Typowe miejsca w których należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ogniochronne tkanin:

 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Budynki administracji publicznej
 • Kina, teatry, opery, filharmonie
 • Centra kongresowe i hotele

Należy mieć na uwadze, że nawet prawidłowo wykonana impregnacja nie zabezpiecza w 100% przed ogniem. Impregnacja ogniochronna wpływa wyłącznie na opóźnienie momentu zajęcia się materiału ogniem, tym samy spowalniając prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.
Jedną z istotniejszych zasad prawidłowego zachowania właściwości ogniochronnych nałożonego impregnatu jest jego niewypłukanie. W przypadku prania wodnego materiału, poddawania działaniu chemicznych środków czyszczących niezbędne jest ponowne wykonanie impregnacji dla zachowania pożądanej klasy reakcji na ogień.

Najpopularniejsze na rynku środki impregnujące ogniochronne

Impregnat p.poż do drewna FOBOS M-4

Wielofunkcyjny impregnat ogniochronny przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – szkodników drewna. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia.
Przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie.
W przypadku impregnacji drzewa niewbudowanego a przeznaczonego do wbudowania jako elementy zewnętrzny możliwa jest impregnacja metodą zanurzeniową wraz ze środkiem PINJASOL COLOUR zabezpieczającym przed wymywaniem oraz dekorującym drewno.
Na drewno zaimpregnowane FOBOSEM M-4 można nakładać środki dekoracyjne bądź ogólnodostępne powłoki wodoodporne.
Trwałość zabezpieczenia FOBOSEM M-4 równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.
Link do naszego sklepu i produktu kliknij: FOBOS M4 impregnat p.poż do drewna 25 kg

Impregnat p.poż do drewna, tkanin i papieru BURNBLOCK

Preparat ogniochronny BURNBLOCK to jeden z najbardziej wszechstronnych impregnatów na rynku, pozwala zabezpieczyć ogniochronnie drewno, materiały drewnopodobne, tkaniny i papier. Impregnat zawiera w swoim składzie naturalne komponenty (sole) zmniejszające palność stosowane w przemyśle spożywczym oraz kwas cytrynowy. Występuje zarówno w postaci granulatu oraz płynu gotowego do użycia. BURNBLOCK jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Produkt Burnblock jest biodegradowalny, a tym samym przyjazny dla środowiska.
Impregnat Burnblock służy do zabezpieczenia przed działaniem ognia elementów budowlanych: drewna o grubości co najmniej 15 mm, posadzek z materiałów drewnopochodnych np. płyt wiórowych, sklejki, płyt OSB o grubości co najmniej 6 mm, posadzek z drewna litego o grubości co najmniej 20 mm, posadzek z drewna trójwarstwowego o grubości całkowitej 13 mm. Impregnacja drewna i wyrobów drewnopochodnych produktem Olden Burnblock Polska powinna odbywać się metodami powierzchniowymi przez natrysk przeciwpożarowy lub smarowanie.
Link do naszego sklepu i produktu kliknij: BURNBLOCK impregnat p.poż do drewna, tkanin i papieru 5L

NAJPOPULARNIEJSZE NA RYNKU LAKIERY I FARBY OGNIOCHRONNE DO DREWNA

Lakier ogniochronny UNIEPAL DREW AQUA KOLOR

Lakier przeciwpożarowy przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Lakier Uniepal Drew Aqua stosuje się na powierzchnie surowe i nie impregnowane. W przypadku pokrycia drewna innym impregnatem lub lakierem należy oczyścić powierzchnię drewnianą do stanu surowego. UNIEPAL DREW AQUA KOLOR jest lakierem wodorozcieńczalnym dzięki czemu w czasie malowania i schnięcia nie wydziela intensywnego zapachu. Występuje w szerokiej gamie kolorów: niebieski, zielony, biały, szary, czarny, sosna (bezbarwny), mahoń, palisander, kasztan, pinia.
Link do naszego sklepu i produktu kliknij: Lakier ogniochronny Uniepal Drew Aqua Kolor op.2,5 L

Lakier ogniochronny UNIEPAL DREW AQUA 1-K

Kolejny wodorozcieńczalny lakier produkowany przez firmę ADW jest przeznaczonym do ogniochronnego i dekoracyjnego zabezpieczania drewna, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych, stosowanym wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jego unikatową cechą jest zwiększona twardość oraz odporność na ścieranie co umożliwia zastosowanie na posadzkach podłogowych, parkietach, schodach, meblach w lokalach użyteczności publicznej. Uniepal Drew Aqua 1-k występuje jako produkt bezbarwny satynowy.
Link do naszego sklepu i produktu kliknij: Lakier ogniochronny Uniepal Drew Aqua 1-K op. 2,5L

Lakier ogniochronny UNIEPAL DREW SPECIAL FR

Lakier stosowany jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych: sklejki, płyt wiórowych i OSB stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków. Jest to lakier stosowany głównie na budowach do ogniochronnego zabezpieczania materiałów drewnianych lub konstrukcyjnych np. krokwi. Uniepal Drew Special FR występuje jako produkt bezbarwny matowy lub półmatowy. Jest to lakier rozpuszczalnikowy wydzielający intensywny zapach w trakcie aplikacji i schnięcia.
Link do naszego sklepu i produktu kliknij: Lakier ogniochronny Uniepal Drew Special FR op. 5L

Farba ogniochronna PROMADUR

Jest to farba ogniochronna produkowana przez firmę PROMAT występuje jako wodorozcieńczalna, przezroczysta powłoka pęczniejąca, niezawierająca rozpuszczalnika, służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. Farbę stosuje się w celu obniżenia stopnia palności powierzchni drewnianych. Dzięki zastosowaniu farby PROMADUR możliwe jest podniesienie klasy odporności ogniowej elementów drewnianych do 120 minut (R120). Farba ogniochronna PROMADUR nanoszona jest poprzez smarowanie (pędzlem lub wałkiem) lub natrysk ogniochronnyt. Lakier PROMADUR może być nanoszony na powierzchnie surowe lub oczyszczone ze wszelkich innych produktów.
PROMADURR Top Coat to jednoskładnikowa powłoka nawierzchniowa na bazie rozpuszczalnika, stosowaną w celu poprawy odporności na wilgoć i właściwości mechanicznych PROMADUR, bez obniżania klasy odporności ogniowej chronionych elementów drewnianych.
Link do naszego sklepu i produktu: Farba ogniochronna PROMADUR

Lakier ogniochronny FOBOS Z-LAK

Lakier ogniochronny FOBOS® Z-LAK  jest produktem wodorozcieńczalnym, który łączy zabezpieczenie przed ogniem z dekoracyjnym wykończeniem drewna. Posiada wysoką odporność na czynniki środowiskowe i UV. Pozwala na zabezpieczenie drewna na elewacjach do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO przy 5 letniej trwałości ochrony w warunkach zewnętrznych, może być stosowany przy zabezpieczaniu drewnianych pokryć dachowych (gonty, wióry osikowe) do klasy nie zapalności Broof {t1}.
Lakier ogniochronny FOBOS® Z-LAK występuje jako bezbarwny produkt nie wpływający na wybarwienie drewna, dostępny jest także w wersji kolor półmat, jest także oferowany jako produkt gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania, należy go bardzo dokładnie wymieszać przed aplikacją.
W celu uzyskania najlepszego efektu należy go stosować na powierzchnię surowego drewna o wilgotności nie większej niż 20%, po uprzednim oczyszczeniu, odtłuszczeniu i odpyleniu. Wszelkie defekty powierzchni należy zaszpachlować. Lakier Fobos Z-LAK występuje w wielu kolorach: mahoń, tik, palisander, heban, pinia, dąb.
Link do naszego sklepu i produktu: Lakier ogniochronny FOBOS® Z-LAK

IMPREGNATY OGNIOCHRONNE DO TKANIN DYWANÓW i DEKORACJI

SILIGNIT RW

SILIGNIT pozwala zabezpieczyć tkaniny, wyroby tekstylne oraz wykładziny podłogowe do klasy niezapalności.
SILIGNIT zabezpiecza dywany, tapicerki, wykładziny podłogowe i ścienne do stopnia trudnozapalności.
Impregnacja wykonywania poprzez zanurzenie tkanin w roztworze impregnatu aż do pełnego nasączenia lub natrysk do pełnego wysycenia. Materiał powinien być w pełni rozwinięty. Po wykonanej impregnacji materiał należy wysuszyć i zabezpieczyć dodatkowym impregnatem np. plamo ochronnym co pozwoli na wydłużenie ochrony. .

Link do naszego sklepu i produktu kliknij: FOBOS SILIGNIT RW 25kg

BURNBLOCK

Preparat ogniochronny BURNBLOCK to jeden z najbardziej wszechstronnych impregnatów na rynku, pozwala zabezpieczyć ogniochronnie drewno, materiały drewnopodobne, tkaniny i papier. Impregnat zawiera w swoim składzie naturalne komponenty (sole) zmniejszające palność stosowane w przemyśle spożywczym oraz kwas cytrynowy. Występuje zarówno w postaci granulatu oraz płynu gotowego do użycia. BURNBLOCK jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Środek ogniochronny Burnbloick jest biodegradowalny, a tym samym przyjazny dla środowiska.
Impregnacja tkanin i tektury powinna odbywać się metodą powierzchniową przez natrysk lub kąpiel, dywany, wykładziny, chodniki i plusze powinny być impregnowane do całkowitego nawilżenia. Zaimpregnowane tkaniny mogą być prasowane. Tkaniny które zostały wyprane lub zmoczone powinny być ponownie zaimpregnowane. Woda skutecznie wymywa impregnat z tkanin i celulozy.
Link do naszego sklepu i produktu kliknij: BURNBLOCK impregnat p.poż do drewna, tkanin i papieru 5L

Podstawa prawna:

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

„Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień w budynkach ….”
„W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

 1. ti ≥ 4 s,
 2. ts ≤ 30 s,
 3. nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
 4. nie występują płonące krople.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.”

„Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.”

FLAGOWE REALIZACJE FIRETECH W ZAKRESIE IMPREGNACJI OGNIOCHRONNEJ

 Zamek Golubski

Niemalże 2000 mkw. drewnianej konstrukcji dachu zabezpieczone do klasy trudnozapalności.

Czytaj więcej: Impregnacja ogniochronna dachu na Zamku w Golubiu Dobrzyniu

impregnacja ogniochronna Zamku Golubskiego

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Impregnacja ogniochronna tkanin stanowiących element wyposażenia sali projekcyjnej planetarium:

 • Siedziska i oparcia foteli – 400 sztuk
 • Pokrowce na fotele – 400 sztuk
 • Kotary stanowiące wygłuszenie Sali ok. 350 m2

Interesuje Ciebie zakup artykułów do impregnacji ogniochronnej drewna?
Polecamy impregnat FOBOS M4 do drewna 🔥!
Sprawdź też naszą ofertę 🔥 – Farb i Lakierów Ognioochronnych  oraz wpis o impregnacji w naszym sklepie z akcesoriami BHP i PPOŻ 🧯!

 


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.Planetarium w ChorzowieSiedziska w Planetarium

Sklep ppoż. / Dział impregnacji
Tel. : 22 486 33 68 wew. 1

Łukasz Wojtyniak
Tel.: 789-388-814 e-mail: l.wojtyniak@firetech.waw.pl