Wykonywanie przeglądów drzwi przeciwpożarowych, mimo że przez wielu pomijane jest konieczne i wymagane. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jasno wskazuje, iż drzwi ppoż. jako urządzenie przeciwpożarowe powinno być cykliczne sprawdzane. Zaniedbania w tym zakresie mogą generować kłopoty w przypadku wypłacania odszkodowań.

Przebieg przeglądu drzwi przeciwpożarowych

Przegląd drzwi ppoż.

W trakcie wykonywania przeglądu technicznego sprawdzane są wszystkie

elementy składowe drzwi, poprawność działania elementów blokujących czy zapadkowych, stan zawiasów i rygli oraz uszczelki pęczniejącej.

Wykonywanie przeglądów drzwi przeciwpożarowych daje nam pełen obraz o ich stanie technicznym, a także informuje nas, czy dane drzwi będą stanowić trwałą przegrodę w przypadku przemieszczania się ognia w trakcie pożaru.

Co zawiera protokół?

Protokół poświadczający wykonanie przeglądu zawiera w sobie przebieg wszystkich dokonanych czynności, lokalizację poszczególnych drzwi przeciwpożarowych, a przede wszystkim stan techniczny. Wskazujemy wszelkie usterki bądź braki, a także zalecenia jak przywrócić drzwi do pełnej sprawności.

Konserwacja

Serwisanci przy pracy - drzwi przeciwpożarowe

W trakcie przeglądu wykonujemy doraźne prace konserwacyjne, takie jak smarowanie zawiasów, czy też regulacja samozamykaczy w cenie przeglądu. Poprawnie działające drzwi w zależności od ich klasy odporności to 30 bądź 60 min skutecznego opierania się ogniu w trakcie pożaru. Może to mieć olbrzymie znaczenie w trakcie ewakuacji ludzi z budynku.


Chciałbyś zakupić profesjonalne drzwi przeciwpożarowe?
Sprawdź ofertę 🔥 – Drzwi PPOŻ jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe w naszym sklepie z akcesoriami BHP i PPOŻ 🧯!

 

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
Szczepanik Patryk
Tel.: 511-135-694
e-mail: serwis@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl