FIRETECH oferuje wsparcie w zakresie kompleksowego nadzoru technicznego przeciwpożarowego nad obiektem wraz z własnym serwisem technicznym zapewnianym 24h/365.

STAŁY NADZÓR PPOŻ NAD OBIEKTEM OBEJMUJE:

  1. Okresowa i  bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w podległych obiektach
  2. Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, procedur ewakuacyjnych i zasad działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  3. Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  4. Inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu
  5. Przygotowywanie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych służących poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
  6. Udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych
  7. Nadzór nad terminowością przeglądów instalacji przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
  8. Konserwacje urządzeń przeciwpożarowych
  9. Prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą  bezpieczeństwa pożarowego
  10. Współpraca z innymi instytucjami, w tym organami administracji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Oferowane usługi ppoż wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne przygotowanie merytoryczne i techniczne do sprawowania nadzoru inżynierskiego jak również serwisanci z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem praktycznym w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa pożarowego (SSP, DSO, systemy oddymiania, systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu).

Nadzór ppoż nad obiektami


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Biuro Firetech
Tel. : 22 486 33 68
firetech@firetech.waw.pl