ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE – ZBIORNIKI PPOŻ, BUDOWA – PRZEGLĄDY – MODERNIZACJA, CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Zbiorniki przeciwpożarowe to zbiorniki na wodę z przeznaczeniem do celów gaśniczych stanowiące uzupełniające źródło wody do gaszenia ewentualnego pożaru. Uzupełnienie takie jest szczególnie istotne na obszarach, gdzie sieć hydrantowa nie spełnia minimalnych wymagań co do wydajności wymaganej dla danego typu obiektu lub wręcz taka sieć nie istnieje. Wówczas zbiornik wodny z zapasem wody stanowi jedyne źródło wody do gaszenia pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi w przypadku braku wymaganej ilości wody, pojemność projektowanego zbiornika powinna wynieść co najmniej 10m3 wody na każde brakujące 1 dm3 wydajności sieci hydrantowej. Przy założeniu, iż minimalna wielkość zbiornika wyniesie 50m3.

Zasadniczo zbiorniki przeciwpożarowe pod względem konstrukcyjnym mogą przypominać zbiorniki retencyjne dodatkowe wyposażone w elementy umożliwiające ich wykorzystanie do celów pożarowych m. in:

 • króciec zasilający
 • kosz ssawny
 • zawór pływakowy
 • przelew awaryjny
 • przewód spustowy
 • układy pompowe i hydroforowe

Zbiorniki przeciwpożarowe możemy dzielić na:

 1. Ze względu na lokalizację
  • Wewnętrzne montowane wewnątrz budynku)
  • Zewnętrzne (montowane na zewnątrz budynku)
 2. Ze względu na umiejscowienie
  • Podziemne
  • Nadziemne
 3. Ze względu na zadaszenie
  • Otwarte
  • Kryte

Budowa zbiorników przeciwpożarowych

 • doradztwo techniczne
 • dokumentacja projektowa
 • wykonanie zbiorników ppoż. oraz instalacji przeciwpożarowych

Konserwacja zbiorników przeciwpożarowych

 • przeglądy zbiorników przeciwpożarowych 1-roczne , 3 – letnie , 10 – letnie
 • przeglądy i konserwacja zbiorników nadziemnych i podziemnych,
 • czyszczenie zbiorników ppoż.
 • uszczelnianie zbiorników ppoż.
 • wymiana podzespołów i elementów instalacji zbiornika ppoż. (grzałek, zaworów pływakowych, sond poziomu wody, koszy ssawnych).

Niesprawny zbiornik = niesprawna instalacja hydrantowa i tryskaczowa

Częstotliwość przeglądów wynika z przyjętych standardów projektowych, a także zaleceń producentów

PN-EN 12485 (Wszystkie rodzaje zbiorników):
Raz do roku,
Co 3 lata,
Co 10 lat,
VDS 4001 CEA 4001 (Wszystkie rodzaje zbiorników):
Co 5 lat,
15 lat,
NFPA 25:
Co 3 lata (stalowe),
Co 5 lat (inne niż stalowe)

Częstotliwość i zakresy przeglądów

Przeglądy coroczne:

zgodnie z zaleceniami większości producentów, a także zgodnie z Polską Normą PN-EN 12485 – zakres przeglądu obejmuje sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności użytkowania ,

Przeglądy 3 letnie:

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z PN-EN 12485 – zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną
zbiorniki stalowe zgodnie z NFPA 25 – zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną,

Przeglądy 5 letnie:

Zbiornik przeciwpożarowy

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 – zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną,
pozostałe rodzaje zbiorników (inne niż stalowe) zgodnie z NFPA 25 zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną,

Przeglądy 10 letnie:

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z PN-EN 12485 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej,

Przeglądy 15 letnie:

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej,

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl