PRZEGLĄDY SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW WYBUCHOWYCH W KOTŁOWNI

System detekcji gazów wybuchowych w kotłowni ma za zadanie wczesne wykrycie gazu i odcięcie dopływu gazu do pieców, aby zminimalizować ryzyko wybuchu.
Sprawny system detekcji powinien również poinformować użytkownika o zaistniałym zagrożeniu za pomocą odpowiednich sygnalizatorów.

Najpopularniejszym systemem detekcji gazów wybuchowych jest system oparty na produktach marki GAZEX.

Jak zbudowany jest system detekcji gazów wybuchowych w kotłowni?

System detekcji zbudowany jest z elementów detekcyjnych, sygnalizacyjnych oraz wykonawczych. Mózgiem systemu jest centrala, która otrzymuje sygnały z detektorów o wykrytym gazie, którego stężenia przekracza prób zadziałania detektora. Sygnalizatory optyczne, akustyczne lub optyczno-akustyczne mają za zadanie poinformowanie użytkowników obiektu o powstałym zagrożeniu. Kluczowym elementem instalacji jest zawór, który automatycznie odcina dopływ gazu, aby nie powstała atmosfera wybuchowa.

Jak wygląda przegląd systemu?

Przeglądy detektorów gazu wykonujemy za pomocą gazowej mieszaniny wzorcowej w przenośnym zbiorniku ciśnieniowym. Użycie profesjonalnego sprzętu ze świadectwem wzorcowania daje gwarancję, że przegląd został wykonany prawidłowo i w sposób profesjonalny. W trakcie przeglądu sprawdzamy, czy detektory działają po przekroczeniu wskazanych stężeń gazu. Weryfikujemy czy elektrozawór zadziałał prawidłowo i odciął dopływ gazu, a także czy sygnalizacja została uruchomiona.

Jak często należy wykonywać testy detektorów gazu?

Producenci zalecają wykonywanie przeglądów przy użyciu gazu testowego co 3 miesiące. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy techniczne należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku lub częściej, jeśli wymaga tego producent.
Kiedy należy wykonać kalibrację detektorów?
Kalibracja detektorów jest wymagana co 3 lata, bądź w sytuacji, gdy detektor został zatruty zbyt stężoną mieszanką gazów. Taka sytuacja może się wydarzyć w przypadku wykonywania przeglądów w sposób nieprawidłowy.
W zakres naszej działalności wchodzi również kalibrowanie detektorów. Jeśli to możliwe kalibrację wykonujemy na miejscu, co znacznie przyspiesza proces i zmniejsza koszty.

Gdzie należy montować system detekcji gazów wybuchowych?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. nakazuje stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających we wszystkich pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60 kW. W przypadku budynków zamieszkania zbiorowego, w których obecne są kotłownie w większości przypadków piece przekraczają wartość mocy grzewczej 60 kW.
Systemy detekcji montowane są również w lakierniach, kuchniach nad palnikami.

System detekcji gazów

Montaż systemu

Zachęcamy do współpracy w zakresie montażu systemów detekcji gazów wybuchowych. Wykonujmy instalacje całego systemu łącznie z montażem zaworów na rurociągu.
Mamy doświadczenie w montażu systemów detekcji metanu w kotłowniach budynków mieszkalnych oraz restauracjach bazując na produktach marki GAZEX.


Szukasz przeglądów systemu detekcji gazów w garażu? Przejdź tutaj!

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl