Przeglądy i remonty gaśnic

Gaśnice należą do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Gaśnice są niezwykle skuteczne w przypadku walki z pożarem w początkowej fazie jego rozwoju. Poprawne rozmieszczenie, oznakowanie oraz sprawność samego urządzenia znacznie zmniejsza możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.

GaśnicaJakie są wymagania dla gaśnic?

Gaśnice występujące w obiekcie muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Na rynku obecne są zbliżone wyglądem do gaśnicy urządzenia, które również służą do gaszenia pożaru w jego początkowej fazie, jednakże są to urządzenia gaśnicze. Tego typu sprzęt świetnie sprawdza się w domach.

Jaki typ gaśnicy wybrać?

Aby gaśnica spełniła swoje główne zadanie musi zostać dostosowana do gaszenia materiałów, które chcemy chronić. Na każdej gaśnicy jest obecna etykieta, na której widoczne są piktogramy i oznaczenia literowe mówiące o tym, którą grupę pożarów możemy skutecznie gasić.
Rozróżniamy następujące grupy pożarów:

 • A – pożary ciał stałych pochodzenia organicznego przy spalaniu których powstaje zjawisko żarzenia
 • B – pożary cieczy i materiałów stałych topiących się
 • C – gazów
 • D – metali
 • F – tłuszczów i olejów przy kuchenkach

Jedynie dobrze dobrana gaśnica do danej grupy pożarów będzie miała szansę na walkę z pożarem. Wszystkie typy gaśnic znajdziecie Państwo w naszym sklepie.

Gdzie rozmieszczać gaśnice w budynku?

W standardowych przypadkach jedna jednostka masy środka gaśniczego – 2 kg (lub 3 dm3) – zawarta w gaśnicach przypada na:

 • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, które nie jest chronione stałym urządzeniem gaśniczym:
  • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL V,
  • produkcyjnej i magazynowej (PM) o gęstości obciążenia ogniowego ponad MJ/m2,
  • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem
 • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w punkcie powyżej z wyjątkiem strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Gaśnice w budynkach powinny być rozmieszczone:

 • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:
  • przy wejściach do budynków
  • na klatkach schodowych
  • na korytarzach
  • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz
 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła
 • w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeśli to możliwe

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m
 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Przeglądy techniczne gaśnic jak również agregatów gaśniczych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Większość producentów gaśnic przenośnych typu x (będących stale pod ciśnieniem) wyprodukowanych po 2002 r (oznakowane znakiem CE) zaleca wykonywanie przeglądów co 12 miesięcy (przeglądy uproszczone) oraz co 5 lat (przeglądy rozszerzone – remonty)

Jak wygląda przegląd gaśnic?

Zgodnie z zaleceniami producentów gaśnice przenośne typu x oznakowane znakiem CE (wyprodukowane po 2002 r.) należy poddać przeglądom minimum raz w roku.
Podczas przeglądu należy sprawdzać:

 • stan techniczny zbiornika:
  • oznaki korozji
  • uszkodzenia mechaniczne
  • wybrakowania w lakierze
 • wskaźnik ciśnienia (jeśli obecny)
 • obecność plomby
 • poprawność rozmieszczenia i oznakowania

Ponadto co 5 lat należy dokonać oględzin wewnętrznych zbiornika, połączeń gwintowanych i zaworu. W przypadku gaśnic proszkowych wymieniany jest również materiał gaśniczy.

Kiedy należy wykonywać remonty gaśnic?

Remont gaśnic należy wykonywać co 5 lat. Remont polega m.in na wymianie środka gaśniczego, sprawdzenie stanu technicznego wnętrza zbiornika, zaworu i pozostałych elementów.
Również w przypadku gdy na manometrze gaśnicy strzałka wskazuje ciśnienie poza zielonym polem, widoczne są uszkodzenia, ogniska korozji itp. gaśnicę należy poddać remontowi.
Po każdym użyciu gaśnicę należy ponownie napełnić odpowiednim środkiem gaśniczym.

W przypadku zapotrzebowania na nowe gaśnice zgłoś się do nas. Oferujemy sprzedaż gaśnic również z montażem w konkurencyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.


Posiadamy wiele rodzajów gaśnic 🧯 Sprawdź ofertę:

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl