W dzisiejszych czasach nie sposób sobie wyobrazić życia bez oświetlenia, od którego staliśmy się praktycznie uzależnieni.
Przyzwyczajeni do jego ciągłej obecności zapomnieliśmy o zagrożeniach jakie niesie za sobą jego nagły brak spowodowany najczęściej przeciążeniem sieci, awarią, siłami przyrody lub błędem ludzkim. Z perspektywy bezpieczeństwa pożarowego oświetlenie awaryjne odgrywa kluczową rolę w bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi z budynku.

Podział oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z PN-EN 1838 oświetlenie awaryjne dzielimy na:

Serwisant przy pracy nad oświetleniem awaryjnym

 1. oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – zapewnienie bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia – budynku w przypadku zaniku normalnego zasilania
  • oświetlenie drogi ewakuacyjnej – zapewnienie bezpieczeństwa poprzez umożliwienie identyfikacji i wykorzystania dróg ewakuacyjnych
  • oświetlenie strefy otwartej – zapewnienie możliwości dotarcia do oświetlonej drogi ewakuacyjnej i zapobieżenie panice
  • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – zapewnienie oświetlenia osobom uczestniczącym w potencjalnie niebezpiecznym procesie oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego zakończenia tego procesu
 2. oświetlenie awaryjne zapasowe – substytut oświetlenia standardowego umożliwiającego kontynuowanie czynności w sposób zasadniczo niezmieniony.

Podział oświetlenia awaryjnego w zależności od źródła zasilania:

 1. System centralnego zasilania – centralizacja źródła zasilania potęguje ryzyko globalnego zaciemnienia
 2. System rozproszony – rozproszenie źródeł zasilania niweluje ryzyko globalnego zaciemnienia z uwagi na niezależność zasilania każdej oprawy awaryjnej

Oświetlenie awaryjne w budynkach jest stosowane dla bezpieczeństwa w razie pożaru

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego wynika z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.
 2. Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować następstwa wymienione w ust. 1, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 1 godzinę.
 3. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:
  • w pomieszczeniach:
   • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
   • audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
   • wystawowych w muzeach,
   • o powierzchni ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
   • o powierzchni ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
  • na drogach ewakuacyjnych:
   • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
   • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
   • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
   • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
 4. Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego, a także wymagania Polskich Norm w tym zakresie.
 5. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.
 6. W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
 7. Oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

oświetlenie awaryjne w budynku

Projekty instalacji oświetlenia awaryjnego podobnie jak innych urządzeń i systemów przeciwpożarowych jak na przykład systemy oddymiania, systemy sygnalizacji pożaru, systemy detekcji gazu, wymagają przepisami prawa uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych. W ofercie FIRETECH znajdziesz:

 • Przygotowanie projektu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
 • Uzgodnienie przygotowanego projektu
 • Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego

Nasza firma, to również profesjonalny sklep!
Sprawdź ofertę 🔥 – Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w naszym sklepie z akcesoriami BHP i PPOŻ 🧯!

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział instalacyjny
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

e-mail: instalacje@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl