BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W BUDOWNICTWIE,
BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

FIRETECH to firma wyspecjalizowana w wykonywaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacji sanitarnych i elektrycznych przez przegrody pożarowe. Głównym miejscem wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych jest Warszawa, aczkolwiek firma realizuje zabezpieczenia również na Inwestycjach na terenie całego kraju jak i za granicą.
Podczas wykonywania przepustów instalacyjnych ppoż. bazujemy na produktach firm: PROMAT, HILTI, ALFASEAL, MERCOR, CARBOLINE. Producenci Ci uważani są za liderów na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozwiązania tych firm ugruntowane są wieloletnią produkcją materiałów biernej ochrony przeciwpożarowej w Polsce jak i za granicą. Rynek instalacyjny cały czas się rozwija, wykorzystywane są coraz to nowe materiały, z których wykonywane są tak przegrody jak i instalacje co nierzadko nastręcza poważnych trudności w doborze właściwego certyfikowanego zabezpieczenia.

Nasuwają się pytania: dlaczego warto zainwestować w wyspecjalizowaną firmę zajmującą się biernymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi? Dlaczego warto doradzić się nas w sprawie przepustów instalacyjnych?

Przepusty instalacyjne – dlaczego warto rozważyć firmę FIRETECH?

Po pierwsze, kupujemy pewność prawidłowego wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Firmy typowo sanitarne, elektryczne, teletechniczne często posiadają znacznie mniejszą wiedzę techniczną na temat wykonywania przejść ppoż. Niektórzy sadzą że daną opaską, pianką lub masą ogniochronną można zabezpieczyć wszystkie rodzaje rur bez rozróżnienia ich na palne, niepalne czy dodatkowych rozgraniczeń jak grubość lub palność otulin. Szerzej poszczególne czynniki mające wpływ na prawidłowy dobór zabezpieczeń ppoż. postaramy się przedstawić poniżej.

Po drugie oprócz fizycznego wykonania zabezpieczeń otrzymujecie Państwo dokumentację powykonawczą obejmującą zestawienie tabelaryczne wykonanych zabezpieczeń, opracowanie graficzne obrazujące lokalizację wykonanych zabezpieczeń, komplet dokumentacji technicznej użytych na danym obiekcie materiałów. Czy to na pewno tak istotny punkt? Zdecydowanie TAK! Nie tylko w kontekście zdania wykonanych prac i budowy, ale również stanowiącej wzorcową ewidencję pozwalającą zidentyfikować każde pojedyncze przejście nawet z upływem lat wraz z identyfikacją użytego do zabezpieczenia materiału.

Po trzecie posiadamy własny dział dystrybucji materiałów przeciwpożarowych www.sklep-firetech.waw.pl pozwalający nam na utrzymywanie szerokiego wachlarza produktów tak na użytek własny jak i firm poszczególnych branż zainteresowanych samodzielną realizacją zabezpieczeń z naszym doradztwem technicznym. Gdzie tu korzyść dla Państwa? Szeroka znajomość branży oraz dostęp do wszelkiej maści produktów pozwala na odnalezienie, zaproponowanie i wdrożenie najlepszego możliwego rozwiązania dla naszych klientów.

FIRETECH posiada autoryzację wiodących producentów na polskim (europejskim) rynku materiałów do wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych kablowych i rurowych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych dylatacji, co w połączeniu z posiadanym doświadczeniem praktycznym pozwala nam na nieco szersze spojrzenie i dobór najwłaściwszych systemów ogniochronnych. Nasza Kadra posiada przeszkolenia ze strony producentów, ale także jednostek opiniujących zabezpieczenia przeciwpożarowe – Instytutu Techniki Budowlanej.

Czemu wykorzystujemy materiały takiej ilości producentów biernych zabezpieczeń ppoż.?

Pierwszym najważniejszym powodem jest brak na rynku producenta posiadającego produkty, które można zastosować do każdej sytuacji. Drugim nierzadko równie istotnym czynnikiem jest chęć i zarazem konieczność optymalizacji kosztów wykonywanych prac. Bazując na produktach kilku producentów możemy wybrać optymalny produkt pod względem ekonomicznych jak i ergonomicznym. Czasami zastosowanie droższego produktu finalnie okazuje się tańsze, ze względy na czas poświęcony na montaż. Zastosowanie dla każdego z produktów opisane jest ściśle w Krajowej Ocenie Technicznej produktu. Starsze produktu posiadają AT (Aprobaty Techniczne) lub ETA (dokument europejski). Każde wykonane zabezpieczenie musi być zgodne z wyżej wymienionymi dokumentami. Wyjątkiem jest wykonanie zabezpieczenia na podstawie Indywidualnej Dokumentacji Technicznej (IDT).

Parametry przepustów instalacyjnych

Najważniejszym parametrem przejścia instalacyjnego jest jego klasa odporność ogniowej. Jest to parametr opisywany za pomocą oznaczeń, np.: EI120, rozwijając ten skrót:
E – Szczelność
I – Izolacyjność
120 – czas, wyrażony w minutach jak długo dane zabezpieczenie ma stanowić ochronę w warunkach pożaru.
Na elementach oddzielenia przeciwpożarowego budynku znajdujemy opis np. REI60, REI120. W taki sposób mamy opisaną klasę odporności ogniowej przegrody, dla przejść ppoż. w takim elemencie wymaga się parametr EI. Tak wiec, dla przegrody o odporności ogniowej REI120, wymaga się wykonania przejść ppoż. o odporności EI120.

§ 234 Warunków Technicznych 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
Jest to inaczej niż w przypadku np. drzwi ppoż. w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, która ma odporność np. REI 120, a drzwi mają klasę EI60.

Zadania przepustów ppoż.

Zadaniem przejść ppoż. jest stworzenie bariery, która wytrzyma zadaną ilość czasu i uniemożliwi przedostanie się pożaru przez przegrodę oddzielenia przeciwpożarowego. Sposób działania przejścia instalacyjnego jest zależny od zabezpieczanej instalacji i sposobu reakcji na ogień danej instalacji. Zabezpieczenie przepustu ppoż. ma uszczelnić miejsce, gdzie przechodzi instalacja, uniemożliwiając tym samym przedostanie się gorących i toksycznych gazów pożarowych oraz zapewnić izolację termiczną ograniczającą nagrzewanie się drugiej strony przepustu.

Jakie wyróżniamy rodzaje przejść instalacyjnych?

 1. Zabezpieczenie przepustów rur palnych: PP, PVC, PE i mieszanki
 2. Przepusty rur niepalnych (stalowe, miedziane, żeliwne).
  • rury niepalne w izolacji palnej (Armaflex, Kaiflex, itp.)
  • rury niepalne w izolacji niepalnej (wełna mineralna)
  • rury niepalne bez izolacji
 3. Przepusty elektryczne
  • przejścia o wielkości do 100 cm2
  • przejścia o wielkości powyżej 100 cm2
  • przejścia kabli w peszlach i rurkach PVC
  • przejścia szynoprzewodów
  • przejścia ppoż. instalacji elektrycznych, gdzie często ulega modyfikacji ilość przewodów np. inscenizacje kinowe
 4. Przepusty kombinowane – Przepusty przez które przechodzą razem rury palne, niepalne, kable, kanały wentylacyjne
 5. Przepusty ppoż. na podstawie Indywidualnej Dokumentacji Technicznej

Bierne zabezpieczenie przepustów rur palnych

Zabezpieczenie instalacji rur palnych to gałąź w naszej firmie, którą mocno rozwinęliśmy. Jako firma specjalizująca się w zabezpieczaniu przejść ppoż. możemy się pochwalić wieloma zrealizowanymi inwestycjami. Poniżej pragniemy przedstawić problematykę z jaką spotykamy się na inwestycjach i rozwiązaniami jakie stosujemy.
Na to jaki produkt decydujemy się zastosować na inwestycji wpływ ma wiele czynników technicznych:

 1. Średnica rury
 2. Grubość ścianki rury
 3. Materiał z jakiego wykonana jest instalacja (PVC, PP, PE, itp.)
 4. Rodzaj izolacji instalacji:
  • palna/niepalna,
  • klasa palności,
  • grubość izolacji,
 5. Położenie (ściana, strop, pod kątem)
 6. Konstrukcja przegrody:
  • murowana
  • lekka – GK
 7. Grubość przegrody i materiał z jakiego jest wykonana (betonowa, cegła pełna, beton komórkowy, bloczki silikatowe, płyta GK i grubość wypełnienia, gęstość wypełnienia)
 8. Klasa odporności ogniowej przegrody

Zakresy stosowania produktów są bardzo często zupełnie inne dla ścian i dla stropów. Gorące gazy pożarowe unoszą się ku górze, tak więc aprobaty techniczne niektórych produktów pozwalają na wykonanie zabezpieczeń jednostronnych, co pozwala dzielić koszty na pół.
Ściana murowana, czy konstrukcja lekka, strop o gęstości 500 , czy 700 kg/m3? A czy to ważne? Z pewnością ważne na etapie odbioru, gdy znający się na tematyce zabezpieczeń ogniochronnych w budownictwie inspektor nadzoru stwierdzi, że zastosowany produkt do zabezpieczeń ppoż. nie posiada badań na stosowanie w danych warunkach? Co wówczas? Wówczas koszty prac i materiału w wariancie optymistycznym co najmniej x2.

Jak widzimy jest szereg czynników, które mają wpływ na wybór konkretnego produktu do zabezpieczenia instalacji. Większość materiałów możemy stosować zamiennie, jednak w momencie gdy sytuacja zaczyna robić się niestandardowa lub któryś z wyżej wymienionych parametrów zostaje przekroczony dla danego produktu, lista produktów robi się krótsza. Z pozoru w bardzo podobnych sytuacjach musimy zastosować odmienne produkty. Poniżej kilka sytuacji i przedstawione różne rodzaje zabezpieczonych instalacji.

Instalacja rur niepalnych w izolacji typu Armaflex, zabezpieczonych w ścianie do klasy EI120 przy pomocy kołnierza zewnętrznego Promastop UniCollar. Więcej informacji o produkcie oraz cenie tutaj: kołnierz zewnętrzny ogniochronny Promastop Unicollar
Produkt ten możemy również zastosować w przejściach kombinowanych. W tym przypadku zdecydowano się na wykonanie przegrody z wełny mineralnej, która stanowi wypełnienie otworu w przegrodzie murowanej. Rozwiązanie takie daje możliwość rozbudowy przejścia w przyszłości, tzn. dokładanie instalacji w stosunkowo łatwy sposób modyfikując przejście. Rozwiązanie bardzo popularne w biurowcach, gdzie co jakiś czas przy zmianie najemców, zmieniają się ich potrzeby.
Link do zastosowanych produktów:

 1. PROMASTOP COATING
 2. UNICOLLAR – kołnierz ogniochronny
 3. Paczka wełny kamiennej PAROC PYROTECH SLAB 160

Podczas zabezpieczania instalacji rur palnych niekoniecznie musimy wykorzystywać wyłącznie opaski i kołnierze ogniochronne. Poniżej zastosowanie masy Promaseal BSK, jest to masa wykorzystywana również do zabezpieczania przejść instalacji elektrycznych w peszlach oraz rurkach z PVC jak i również dylatacji. W tym momencie produkt Promaseal BSK zastąpił produkt Promaseal AG, którego zastosowanie uległo nieznacznej modyfikacji.

Link do produktu: PROMASEAL – AG

W przypadku zabezpieczenia rur o średnicach pomiędzy 125mm a 200 mm, konieczne jest stosowanie podwójnych kołnierzy z obu stron przegrody w przypadku ścian oraz poniżej stropu w przypadku stropu. W przypadku konieczności zabezpieczenia rur o większych średnicach pozostają nam do wykorzystania kasety ogniochronne.

Link do produktu: UNICOLLAR – kołnierz ogniochronny

W przypadku zabezpieczania rur o średnicy do 125 mm stosujemy pojedynczy kołnierz Promastop UniCollar.

W sytuacji tej zastosowano stosunkowo nowa na rynku opaskę Promastop W. Jest to jedyna w tym momencie na rynku opaska, która możemy stosować bezpośrednio w wełnie mineralnej.
Link do zastosowanych produktów:
1) PROMASTOP-W – opaska ogniochronna
2) PROMASTOP – I PASTE COATING

Poniżej zastosowanie w stropie. Zastosowanie opaski Promastop W w stropie ma jedna dużą przewagę nad opaskami stosowanymi w zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. Często spotykamy się z sytuacjami, kiedy nie mamy dostępu do instalacji powyżej stropu i niemożliwe jest wykonanie szalunku i zalania opasek. W przypadku zastosowania tej opaski wszystkie niezbędne prace jesteśmy w stanie wykonać z dostępem wyłącznie od dołu.

Poniżej sytuacja w której, wokół rury z lewej strony zastosowaliśmy opaskę ogniochronną Alfaseal UniWrap L 60 , a z prawej kołnierz ogniochronny Promastop UniCollar. Czym spowodowana była taka decyzja??? Optymalizacja kosztów. Wokół lewej rury PE mieliśmy wystarczająco dużo miejsca do zastosowania opaski wewnątrz przegrody i zamurowania jej. W Przypadku prawej instalacji, rura wypełniała w takim stopniu otwór, iż nie możliwe było włożenie opaski wewnątrz przegrody. Zastosowano kołnierz zewnętrzy Promastop UniCollar.
Link do zastosowanych materiałów:
1) UNICOLLAR – kołnierz ogniochronny
2) ALFA UNIWRAP L – Taśma 60mm

Nasza firma wykorzystuje również podczas realizacji materiały firmy HILTI. Poniżej zastosowanie opaski CP648 w ścianie warstwowej GK.

Zastosowanie kołnierza ogniochronnego HILTI CFS C EL w przejściu kombinowanym.

Poniżej zastosowanie kołnierza ogniochronnego HILTI CFS C EL. Ciekawym rozwiązaniem dla tego kołnierza jest możliwość jego zastosowania zgodnie z aprobatą techniczną bez konieczności zamknięcia kołnierza np. dla rur wychodzących z przegrody i od razu skręcających.

Przepusty ppoż. instalacji elektrycznych

Zabezpieczenie ppoż. instalacji kablowych jest ważnym etapem każdej inwestycji. W przypadku zabezpieczania instalacji kablowych istotna jest możliwość modyfikacji ilości przewodów przechodzących przez przejście. Większość technologii z tego powodu opiera się o wykorzystanie wełny mineralnej odpowiedniej gęstości oraz mas do zabezpieczenia wełny oraz przewodów. Jeżeli wiemy, że ilość instalacji będzie często zmieniana możemy rozważyć montaż rękawów na przewody elektryczne.
Zabezpieczanie przejść instalacji elektrycznych można podzielić pod kątem materiałów wykorzystywanych do zabezpieczenia przejść:

 • przejścia o wielkości do 100 cm2
 • przejścia o wielkości powyżej 100 cm2
 • przejścia kabli w peszlach i rurkach PVC
 • przejścia szynoprzewodów

Przejścia pojedynczych przewodów elektrycznych bez osłon można zabezpieczać w technologii firmy Promat za pomocą Promaseal Mastic, w przypadku firmy Hilti za pomocą CFS IS. Technologia ta dotyczy przewodów w otworach o wielkości do 10 cm x 10 cm. Poniżej przykład przejścia pojedynczych kabli przed zabezpieczeniem oraz po.
Ilustracja przestawia otwór z instalacją przed wykonaniem przejścia ppoż. Naklejka znajduje się przed wykonaniem przejścia już obok otworu ze względów organizacyjnych. Na inwestycji wykonywana była dokumentacja zdjęciowa zdjęcia przed i po wykonaniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie przepustów instalacji elektrycznych większych rozmiarów

Zabezpieczenie przejść instalacji elektrycznych większych rozmiarów wykonujemy przy pomocy Promastop Coating lub technologii Hilti przy wykorzystaniu masy CP673.
Obydwa rozwiązania są dość podobne do siebie. Kilka detali wykonania jednak je różni. Dużym plusem tych technologii jest możliwość zabezpieczenia przewodów razem z korytkami kablowymi czy drabinkami. Nie wszyscy producenci zabezpieczeń ppoż. mają taką możliwość zabezpieczenia instalacji.

Link do produktu:

 1. PROMASTOP Coating

Ilustracja pokazuje zabezpieczenie przeciwpożarowe przejścia kablowego wraz z szynoprzewodem. Przejście wykonano w technologii Promastop Coating E. Szynoprzewód zabezpieczono płytami PROMATECT.

Link do produktów:

 1. PROMASTOP Coating
 2. Płyta ogniochronna PROMATECT®-L500

Zabezpieczenie przejść kabli w peszlach i rurkach PVC wykonuje się za pomocą mas, które pod wpływem wysokiej temperatury zaczynają pęcznieć. Przykładem takiej masy jest Promaseal BSK, teraz Promaseal AG. Pęcznienie tego materiału jest na tyle duże, że jest w stanie uzupełnić przestrzeń po przepaleniu się peszla lub rurki kablowej.
Ilustracja przedstawia zabezpieczenie peszla przechodzącego przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego za pomocą Promaseal Mastic AG.

Link do produktu:

 1. PROMASEAL – AG

Zabezpieczenie przejść szynoprzewodów nie jest prostą sprawą. Zabezpieczenie powinno być zgodne z rozwiązaniami przedstawionymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej danego szynoprzewodu. Z tego powodu nie wszystkie szynoprzewody możemy zabezpieczać w taki sam sposób. Poniżej zabezpieczenie szynoprzewodu z wykorzystaniem technologii firmy Pomat przy pomocy Płyt Promatect L-500, wełny mineralnej, Promaseal Matic A oraz masy Promastop Coating E.

Link do wykorzystanych materiałów:

 1. PROMASEAL – A
 2. PROMASTOP Coating
 3. Paczka wełny kamiennej PAROC PYROTECH SLAB 160
 4. Płyta ogniochronna PROMATECT®-L500

Zabezpieczenie przepustów rur niepalnych

Zanim przystąpimy do zabezpieczenia przepustu rur niepalnych musimy poznać odpowiedź na temat rodzaju materiału z którego wykonana jest instalacja oraz rodzaj izolacji. Informacja o tym z jaka izolacją mamy do czynienia decyduje czy rura będzie zabezpieczana podobnie jak instalacje rur palnych (zabezpieczenie za pomocą opasek i kołnierzy) czy za pomocą mas ogniochronnych.
W przypadku braku izolacji na instalacji (najczęściej instalacja hydrantowa) stosujemy zabezpieczenie wg. technologii firmy Promat za pomocą masy PROMASTOP COATING E.

Link do produktu:

 1. PROMASTOP Coating

Powyższe instalacje rur niepalnych zostały zabezpieczone przy pomocy produktów Hilti. Rury od lewej przy pomocy masy ogniochronnej HILTI CP673, rury z prawej przy pomocy opaski ogniochronnej CP648 (zamurowanej wewnątrz przegrody).
Poniżej ze względu, iż rury zostały zaizolowane izolacją typu Armaflex zastosowano kołnierz ogniochronny Promastop UniCollar, który został zamurowany. Kołnierz ten jest jedynym na rynku, który możemy stosować tak samo na zewnątrz przegrody jak i wewnątrz. Jest to bardzo przydatna właściwość ze względu na to, iż posiadając ten produkt możemy bez zmiany produktu zabezpieczyć większe spektrum instalacji. Instalacje z prawej zabezpieczone masą ogniochronną Hilti CP673.

Zabezpieczenie przejść kombinowanych

Zabezpieczenie przejść kombinowanych – są to najtrudniejsze technicznie do wykonania przejścia przeciwpożarowe. Chcielibyśmy podkreślić, iż nie wszystkie instalacje da się zabezpieczyć, gdy są przypadkowo rozmieszczone w otworze. Często mamy sytuacje, gdzie po przyjeździe na miejsce udzielamy wskazówek jak rozmieścić instalacje w otworze a dopiero po odpowiednim przygotowaniu otworu, rozmieszczeniu instalacji przystępujemy do zabezpieczenia instalacji.

Indywidualna Dokumentacja Techniczna dotycząca przejść przeciwpożarowych (IDT)

Kiedy przygotowujemy rozwiązania zamienne IDT dla przejść pożarowych?

Dlaczego przygotowujemy i stosujemy rozwiązania zamienne IDT?

Powodów dla których konieczne jest przygotowanie IDT (Indywidualnej Dokumentacji Technicznej) jest kilka, ale mówiąc najprościej. IDT przygotowujemy wtedy, kiedy w dokumentach technicznych (KOT, AT, ETA) nie ma opisanej sytuacji, którą zastajemy na Inwestycji.

Rozwijając. Dokumenty opisujące wykonanie przepustów przeciwpożarowych powstają na podstawie wykonanych badań w warunkach laboratoryjnych. Aby produkt przeszedł pomyślnie badania musi wytrzymać zadaną ilość czasu spełniając swoje zadanie. Na czym polega zadanie przejść przeciwpożarowych? Po pierwsze, zamknięciu otworu, uszczelnieniu miejsca przebiegania instalacji tak, aby na drugą stronę elementu oddzielenia przeciwpożarowego, nie przedostały się gazy pożarowe oraz temperatura. Producenci pozwalają sobie przebadać najczęściej występujące sytuacje z najpopularniejszymi średnicami. Nieliczni zadają sobie trud przebadania sytuacji mniej powtarzalnych, a co za tym idzie mniej opłacalnych finansowo w kontekście skali potencjalnej sprzedaży. Z drugiej strony produkt przebadany na większy zakres zabezpieczanych instalacji zyskuje w ten sposób przewagę nad konkurencją. Do grona takich producentów należą firmy PROMAT i HILTI, które starają się nie tylko zdążyć za rozwijającym się rynkiem, ale wręcz kreować kierunki rozwoju. Bazują w dużej mierze na produktach tych firm, o wiele rzadziej jesteśmy zmuszeni korzystać z IDT. Jednak są sytuacje kiedy nie da się tego uniknąć. Powody:

 1. Zbyt mała grubość przegrody (ściany, stropu)
 2. Średnica zastosowanej instalacji
 3. Podwyższona klasa odporności przegrody EI240 i wyżej
 4. Zastosowanie technologicznych zmian w instalacji
 5. Zastosowaniu rur o niedużych grubościach ścianek bądź przeciwnie
 6. Dostęp do wykonania przejścia ppoż. tylko z jednej strony przegrody (bardzo częsta przyczyna, dotyczy najczęściej przejść w szachtach instalacyjnych)

Wprowadzanie nowych typów instalacji oraz nowatorskie pomysły Projektantów, powodują, iż Indywidualne Dokumentacje Techniczne są dokumentami, które powstają coraz częściej.

Poniżej kilka sytuacji w, których konieczne było przygotowanie IDT:

Sytuacja 1

Na inwestycji spotkaliśmy się z rurą żeliwną przechodzącą w rurę z tworzywa w grubości stropu. W takiej sytuacji powstaje dylemat, jak zabezpieczyć takie instalacje w stropie, który ma odporność ogniową EI120. Skorzystaliśmy z rozwiązania, które przygotowała nam firma Promat. Polegało ono na stworzeniu przegrody z płyt PROMATECT L-500 2 x 25 mm oraz zabezpieczenia rur żeliwnych masą Promastop Coating E. Zdjęcia z realizacji.

Bardzo podobnie wykonaliśmy zabezpieczenie przepustów ppoż. w przegrodzie, gdzie zastosowano wokół rur stalowych łańcuch gazoszczelny. Spowodowało to, iż nie było możliwości na odpowiednia głębokość wypełnienia z wełny mineralnej oraz brak dostępu do instalacji z drugiej strony.

Poniżej jeszcze kilka przykładów zabezpieczenia przejść ppoż. na podstawie Indywidualnych Dokumentacji Technicznych.

Współpraca z Firetech

To co piszemy powyżej to wstęp do dość wąskiej dziedziny jaką są zabezpieczenia bierne przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych. Najprostsze z rozwiązań ogniochronnych są często stosowane przez specjalistów innych branż (elektryków, hydraulików, klimatyzatorów) do skompletowania swojej oferty i minimalizacji kosztów. Przy niewielkich zakresach prac skala ewentualnych błędów będzie niewielka, jednak przy dużych inwestycjach polecamy wsparcie specjalistów tej branży.

Jak wygląda współpraca? Po kolei…

 1. Inwentaryzacja przejść do zabezpieczenia ppoż. (przybliżona mająca na celu wskazanie rodzajów przepustów do zabezpieczeni przeciwpożarowego, ocena skali prac).
 2. Uzgodnienie wyceny.
 3. Realizacja prac – najlepszym wariantem jest współpraca na jednej budowie z różnymi branżami (elektryczne, sanitarne). Zapewnia to naszą stała obecność na budowie i większą elastyczność w stosunku do Waszych harmonogramów prac. Łączmy siły.
 4. Dokumentacja powykonawcza wykonanych zabezpieczeń ppoż. (oświadczenie z wykonanych prac, zestawienie zabezpieczonych ogniochronnie przepustów, opracowanie graficzne).

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział zabezpieczeń biernych ppoż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 3

Zbigniew Walaszczyk
Tel.: 736-259-294
e-mail: z.walaszczyk@firetech.waw.pl

Adam Pieńczuk
Tel.: 506-716-608
e-mail: a.pienczuk@firetech.waw.pl

Jakub Naworol
Tel.: 507-787-739
e-mail: j.naworol@firetech.waw.pl

Tomasz Ochnik
Tel.: 789-066-312
e-mail: t.ochnik@firetech.waw.pl

Michał Hammer
Tel.: 797-583-971
e-mail: m.hammer@firetech.waw.pl

Arkadiusz Maciejewski
Tel.: 516-210-074
e-mail: a.maciejewski@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Jacek Kikowski
Tel.: 505-319-786
e-mail: j.kikowski@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl