Systemy oddymiania pneumatycznego znajdują swoje zastosowanie najczęściej w zabezpieczeniu hal magazynowych czy produkcyjnych ze względu na swoją prostotę i niską cenę wykonania.

W przypadku powstania pożaru hala bardzo szybko wypełnia się dymem. Mimo, że ognia może nie być dużo, to ze względu na coraz więcej sztucznych materiałów, które ulegają spaleniu, wypełniający przestrzeń dym skutecznie ogranicza widoczność, utrudnia ewakuację użytkowników oraz nie pozwala strażakom przybył gasić pożar zlokalizować szybko źródło pożaru.Oddymianie

Rodzaje systemów oddymiania pneumatycznego

I. System w pełni pneumatyczny

W skład tego rodzaju systemu wchodzi klapa oddymiająca wyposażona w ampułkę w termowyzwalaczu, która ma za zadanie pęknąć wskutek wysokiej temperatury i umożliwić dostanie się dwutlenku węgla z naboju obecnego przy samej klapie do siłowników i otwarcie klapy. Częściej występują instalacje, które składają się również ze skrzynki alarmowej, dzięki której możemy ręcznie uruchomić czy to jedną czy cały zespół klap. Wystarczy wcisnąć przycisk, który wyzwala ruch iglicy, ta przebija nabój z CO2, który przez rurki wędruje do siłowników i powoduje ich ruch.

II. System elektryczno-pneumatyczny

W tej wersji systemu oprócz instalacji pneumatycznej istnieje instalacja elektryczna. Do standardowego systemu pneumatycznego dołączone są albo system sygnalizacji pożaru, z którego sygnał alarmowy dociera do elektrozaworu w skrzynce alarmowej, albo system detekcji, często z wykorzystaniem centrali oddymiania.

Zastosowanie tego rodzaju znacznie zwiększa skuteczność i szybkość otwarcia klap, a co za tym idzie przyspiesza proces oczyszczenia obiektu z dymu i ciepła. Badania wykazały, iż zastosowanie samego termowyzwalacza w klapie jest nieskuteczne i nieefektywne. Rzadko kiedy temperatura dymu przy klapie w początkowej fazie pożaru osiąga 68°C (ampułka o najniższej temperaturze zadziałania).
Dodatkiem do tego typu systemu jest opcja przewietrzania. W tej sytuacji oprócz siłownika pneumatycznego w klapie znajduje się również siłownik elektryczny. Przycisk przewietrzania pozwala na otwarcie klapie swobodniejszą cyrkulację powietrza w obiekcie. Opcja przewietrzania wiąże się z zastosowaniem czujki pogodowej, która ma za zadanie uniemożliwić użytkownikowi otwarcie klapy, gdy pada deszcz, bądź wieje silny wiatr. Obie te sytuacje mogą powodować niepotrzebne straty, albo zalanie pomieszczenia, albo trwałe uszkodzenie samej klapy.

Przebieg przeglądu systemów oddymiania sterowanych pneumatycznie

Przegląd, w zależności od zastosowanego rozwiązania, opiera się głównie na sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych elementów – stanu zawiasów, rygli, uszczelki, siłownika. Sprawdzany jest sposób działania siłownika poprzez podłączenie się do układu z własną butlą i wytworzenie ciśnienia, które ma spowodować ruch siłownika i otwarcie klapy. Jeśli system wyposażony jest w opcję przewietrzania, bądź jest połączony z osobnym systemem detekcji, wszystkie elementy tych systemów są sprawdzane. Bardzo ważnym punktem przeglądu jest regulacja rygla. Element ten ma na celu uniemożliwienie otwarcia się klapy na skutek np. silnego podmuchu wiatru. Źle wyregulowany rygiel to zagrożenie dla samej klapy, jak i wyposażenia obiektu w którym jest zainstalowana.

Najczęściej popełniane błędy podczas przeglądów

Mimo swojej prostoty system pneumatycznego oddymiania musi być odpowiednio sprawdzany i konserwowany, żeby działał prawidłowo. Najczęściej popełniane błędy przez niewykwalifikowanych serwisantów to:

  • Używanie sprężarki do wytwarzania ciśnienia w układzie – sprężarka bardzo często „pluje” olejem razem z powietrzem, a ten gromadzi się w ciasnych rurkach i może doprowadzić do niedrożności układu i w konsekwencji nie otwarcia klapy oddymiającej w trakcie pożaru,
  • Nieregulowanie rygla – brak dobrze wyregulowanego rygla to niebezpieczeństwo otwarcia się klapy w najmniej sprzyjających okolicznościach pogodowych, najczęściej do takich sytuacji dochodzi w trakcie ulew i panującego silnego wiatru, a to może spowodować uszkodzenie klapy i zalanie pomieszczenia,
  • Niesprawdzanie uszczelki w klapie – w wyniku działania wilgoci i promieni słonecznych uszczelka znajdująca się na klapie z czasem ulega uszkodzeniu, jeśli w porę nie zostanie wymieniona, tworzy się szczelina przez która wpływa woda do pomieszczenia

Częstotliwość wykonywanych przeglądów

Przeglądy techniczne wykonujemy zgodnie z MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta.
Większość producentów wymaga przeglądów systemu oddymiania elektrycznego jak i pneumatycznego w okresie 2 razy w roku, co 6 miesięcy.

Co zawiera protokół po przeglądzie?

Protokół zawiera spis wykonanych czynności, rodzaj zastosowanego systemu oddymiania, spis poszczególnych elementów i przede wszystkim wyniki testów. Protokół zawiera również uwagi co do działania systemu, a także możliwe rozwiązania problemu. Po otrzymaniu protokołu masz pełną wiedzę co do sprawności i funkcjonalności systemu.
Protokół zawiera również wszelkie certyfikaty oraz świadectwa kalibracji użytego sprzętu do badania, aby mieć pewność, że wyniki są pod każdym względem prawidłowe.
Protokoły przekazujemy w formie papierowej, a także elektronicznej, co znacznie ułatwia archiwizowanie dokumentów.

Projekt systemu oddymiania

Wykonujemy również projekty systemu oddymiania elektrycznego jak i pneumatycznego w zależności od potrzeb według PN-02877-4:2001/2006, DIN 18232-2:2006, NFPA 204:2012, BS 7346-4:2003. Odpowiednie wytyczne są wybierane na podstawie wieloletniego doświadczenia projektowego, a także technicznego i inżynierskiego. Zależy nam, aby system działał w pełni sprawnie i jak najlepiej spełniał swoją funkcję, a także aby Inwestor przeznaczył na koszt montażu urządzeń jak najmniejszą kwotę. Każdy projekt jest uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych, co zapewnia pewność co do poprawności działania wykonanego systemu.
Powierzenie naszej firmie zaprojektowania i wykonania systemu oddymiania to gwarancja poprawnego działania, najniższej ceny i korzystnych warunków konserwacji.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl