BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W BUDOWNICTWIE
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE PRZEPUSTÓW I DYLATACJIZabezpieczenia ogniochronne - certyfikat ukończenia szkolenia

W naszej ofercie znaleźć można kompleksowe rozwiązania mające na celu przeciwpożarowe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych kablowych, rurowych, przejścia łączone jak również zabezpieczenia przeciwpożarowe dylatacji. Zabezpieczamy do klas odporności ogniowej EI30–EI240 dobierając systemy przeciwpożarowe i produkty dostępne na rynku w sposób zapewniający tzw. „optymalizację kosztową”. Brzmi pięknie tym bardziej, że koszty zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowią istotny element każdej inwestycji.

Posiadana autoryzacja wiodących producentów na polskim (europejskim) rynku materiałów do wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych kablowych i rurowych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych dylatacji co w połączeniu z posiadanym doświadczeniem praktycznym pozwala nam na nieco szersze spojrzenie i dobór najwłaściwszych systemów ogniochronnych.

Jesteśmy autoryzowanym wykonawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych belgijskiego producenta firmy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa. Wykonujemy zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, zabezpieczenia ppoż. kanałów wentylacyjnych i oddymiających oraz kanałów kablowych.

 

Jako autoryzowany wykonawca biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych firmy HILTI POLAND Sp. z o.o. oferujemy również wykonanie zabezpieczeń przy wykorzystaniu gotowych certyfikowanych rozwiązań z użyciem materiałów tego znanego na całym świecie producenta z siedzibą w Liechtenstein..

Oprócz tych najbardziej znanych producentów na polskim rynku naszą wiedzę uzupełniliśmy tak teoretycznie jak i praktycznie przy realizowanych przez nas inwestycjach o produkty kolejnych producentów branży ochrony przeciwpożarowej ALFASEAL i CARBOLINE. Szersze spojrzenie i znajomość dostępnych rozwiązań rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych pozwala zawsze na odnalezienie, zaproponowanie i wdrożenie właściwego rozwiązania dla naszych klientów.

 

Certyfikat Carboline Certyfikat alfaseal dla firetech

 Kiedy wykonywać zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów w elementach oddzielenia przeciwpożarowego?

Obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nakładają wymóg dzielenia budynków na strefy pożarowe, jak również wydzielania pożarowego pojedynczych pomieszczeń technicznych (kotłownie, wentylatorownie, inne pomieszczenia techniczne). Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustu instalacyjnego kablowego i/lub rurowego przechodzącego przez ścianę oddzielenia pożarowego ma na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru przez to przejście. Kryteria jakie musi spełniać taki przepust instalacyjny to kryterium szczelności i izolacyjności ogniowej.

 

Jakie wyróżniamy rodzaje przejść instalacyjnych?

Przepusty instalacyjne w kontekście doboru rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowego klasyfikuje się w oparciu o:

 • Rodzaj transportowanego medium
  • Przepusty instalacji elektrycznych (przewody kablowe)
   • Pojedynczy
   • Trasa kablowa
   • Kabel w peszlu
   • Kabel w stalowej lub plastikowej osłonie (np. dla celów estetycznych)
  • Przepusty instalacji sanitarnych (przewody rurowe)
   • Rura pojedyncza
   • Kilka rur
   • Rodzaj izolacji (wełna (gęstość?) , otulina z Armaflex, osłona kauczukowa)
 • Stopień palności materiału
  • Niepalne (aluminium, stal, żeliwo)
  • Palne (PP, PE, PVC i mieszanki)
 • Klasa odporności ogniowej(EI15-EI240)

 zabezpieczenia przeciwpożarowe - system ochrony przeciwpożarowej

NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PPOŻ? PO PIERWSZE SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA.

Przez jaki element oddzielenia pożarowego jest prowadzony przepust instalacyjny?

 • Strop – jakiej grubości, gęstość
 • Ściana oddzielenia ppoż.
 • Ściana murowana – grubość, materiał (betonowa, cegła pełna, beton komórkowy, bloczki silikatowe)
 • Ściana o konstrukcji lekkiej – grubość

Zakresy stosowania produktów są bardzo często zupełnie inne dla ścian i dla stropów. Gorące gazy pożarowe unoszą się ku górze, tak więc aprobaty techniczne niektórych produktów pozwalają na wykonanie zabezpieczeń jednostronnych, co pozwala dzielić koszty na pół.
Ściana murowana, czy konstrukcja lekka, strop o gęstości 500 , czy 700 kg/m3? A czy to ważne? Z pewnością ważne na etapie odbioru, gdy znający się na tematyce zabezpieczeń ogniochronnych w budownictwie inspektor nadzoru stwierdzi, że zastosowany produkt do zabezpieczeń ppoż. nie posiada badań na stosowanie w danych warunkach? Co wówczas? Wówczas koszty prac i materiału w wariancie optymistycznym co najmniej x2.

zabezpieczenia-ppozZabezpieczenia przeciwpożarowe - przejścia ppoż

Czy przepust jest kablowy pojedynczy, trasa kablowa, przepust rurowy pojedynczy czy grupa rur? Maksymalny wymiar geometryczny zabezpieczanego przepustu?

Liczba różnych elementów wymagających zastosowania odmiennych rozwiązań niejednokrotnie komplikuje sytuację i wymusza szukania rozwiązań wśród wielu produktów. Kwestia nieco mniej istotna jednak niezbędna do weryfikacji to kryterium wielkości otworu przez który mają przechodzić zabezpieczane pożarowo przewody. Wymiary przepustu – maksymalne wielkości otworów przez które prowadzone są trasy kablowe / przewody rurowe są inne dla stropów i ścian. Jeśli otwór będzie za duży to zabezpieczenie ogniochronne nie spełni swojej roli.

Zabezpieczenia ogniochronne dylatacji

Dylatacje występują w większości nowopowstających obiektów budowlanych o konstrukcji budowlanej. Ich zadaniem jest przejmowanie naprężeń wynikających ze zmian objętości związanych z różnorakim czynnikami takimi jak zmiany temperatur, osiadanie gruntu itp. Do zabezpieczania szczelin dylatacyjnych można wykorzystać część produktów przewidzianych do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych. Masy ogniochronne Promaseal Mastic , Promastop Coating, lub PYROPLEX AC4 to tylko niektóre z produktów, które możemy wykorzystać do wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Który produkt wybrać? I znów szereg pytań.

 1. Szerokość szczeliny?
 2. Ściana czy strop?
 3. Posiada wypełnienie, czy nie?
 4. Wymagana szczelność wodna, czy nie?
 5. Klasa odporności ogniowej?
 6. Dostęp z jednej strony czy z dwóch?
 7. Proste, czyż nie? Siódmy punkt to wiele różnych kwestii, które mogą się pojawić w trakcie. Dobór właściwego zabezpieczenia ppoż. to jak kupno samochodu, niby każdy ma cztery koła i kierownicę, a jednak nieco się różnią tak kosztem wytworzenia, jak i późniejszą eksploatacją. Każdy facet zna się na samochodach, na szczęście dla nas nie każdy na zabezpieczeniach ppoż. przepustów i dylatacji.

WSPÓŁPRACA Z FIRETECH

To co piszemy powyżej to wstęp do dość wąskiej dziedziny jaką są zabezpieczenia bierne przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych. Najprostsze z rozwiązań ogniochronnych są często stosowane przez specjalistów innych branż (elektryków, hydraulików, klimatyzatorów) do skompletowania swojej oferty i minimalizacji kosztów. Przy niewielkich zakresach prac skala ewentualnych błędów będzie niewielka, jednak przy dużych inwestycjach polecamy wsparcie specjalistów tej branży.

Jak wygląda współpraca? Po kolei…

 1. Inwentaryzacja przejść do zabezpieczenia ppoż. (przybliżona mająca na celu wskazanie rodzajów przepustów do zabezpieczeni przeciwpożarowego, ocena skali prac).
 2. Uzgodnienie wyceny.
 3. Realizacja prac – najlepszym wariantem jest współpraca na jednej budowie z różnymi branżami (elektryczne, sanitarne). Zapewnia to naszą stała obecność na budowie i większą elastyczność w stosunku do Waszych harmonogramów prac. Łączmy siły.
 4. Dokumentacja powykonawcza wykonanych zabezpieczeń ppoż. (oświadczenie z wykonanych prac, zestawienie zabezpieczonych ogniochronnie przepustów, opracowanie graficzne).

Zabezpieczenia ogniochronne – najpopularniejsze produkty

Masa ogniochronna PROMASTOP Coating

PROMASTOP®-Coating jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej, zawierającą ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP®-Coating tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych. Z zewnątrz stanowi jednorodną gęstą ciecz o barwie kremowo – białej bez grudek i zanieczyszczeń.

Zabezpieczenia ogniochronne PromastopZastosowanie: PROMASTOP®-Coating służy do zabezpieczania przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych), szczelin i dylatacji.

 

 

Pianka ogniochronna PROMAFOAM-C

PROMAFOAM-C jest zmodyfikowaną jednoskładnikową pianką poliuretanową z dodatkiem środków ogniochronnych. Pianka PROMAFOAM-C ma dobrą przyczepność do materiałów budowlanych, jest łatwa w obróbce.

Zabezpieczenia ogniochronne - proma-c

Zastosowanie: PROMAFOAM-C jest przeznaczona do zabezpieczenia przejść kablowych, uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami drzwiowymi i okiennymi przeciwpożarowymi. Pianka może być stosowana do montażu stolarki budowlanej (przy czym nie zastępuje ona mechanicznego mocowania do przegrody) oraz służy do wypełnienia niewielkich pęknięć i szczelin o maksymalnej szerokości 30 mm w połączeniach pomiędzy elementami przegród w budynku.

Zalety: dobra przyczepność do materiałów budowlanych, łatwa w obróbce, wytrzymała na ciepło i wilgoć, samogasnąca.

Kaseta ogniochronna PROMASTOP

Zabezpiecza otwory w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego przez które przechodzą rury z tworzyw sztucznych. Zabezpieczenie przeciwpożarowe przy pomocy kasety ogniochronnej uniemożliwia przeniesienie się ognia i dymu przewodem rurowym do sąsiednich stref pożarowych.

zabezpieczenia ogniochronne kaseta-promastopZastosowanie: Zabezpiecza rury z tworzyw sztucznych o średnicy 200-400 mm. Zabezpiecza instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, instalacje poczty pneumatycznej i przewodów odpylających. Łatwa i szybka w montażu, nie wymagająca konserwacji ani okresowych przeglądów.

 

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP UniCollar

Służą do zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść rur palnych przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych. Stanowią zabezpieczenie w klasie EI 120 dla przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach do 200 mm.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenie ogniochronne kołnierz PromastopZalety: Uniwersalne rozwiązanie – jedna taśma pasująca na wszystkie średnice, szybki i prosty montaż, możliwość zabezpieczenia kilku rur jednocześnie.


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Dział zabezpieczeń biernych ppoż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 3

Walaszczyk Zbigniew
Tel.: 736-259-294 e-mail: z.walaszczyk@firetech.waw.pl

Pieńczuk Adam
Tel.: 506-716-608 e-mail: a.pienczuk@firetech.waw.pl