FIRETECH - oddział Bydgoszcz

Nowo otwarty oddział znajduje się na ulicy Lipowej 2D w Solcu Kujawskim

Doświadczenie

Przeprowadziliśmy kilkaset przeglądów, nadzorujemy ważne i znane budynki w Warszawie

Lokalizacja

Duża, kompleksowa i profesjonalna firma wreszcie w Twojej lokalizacji!

Firetech - oddział w Bydgoszczy - usługi przeciwpożarowe, zabezpieczenia ppoż, serwis ppoż, projekty ppoż.

Kompleksowość

Oferujemy pełne wsparcie działu budowlanego, projektowego i serwisowego

Innowacyjność

Chętnie korzystamy z nowych technologii, aby usprawnić swoją pracę i dostarczyć lepszą dokumentację. Sprawdź sam!

Wiedza i doświadczenie zdobyte w Warszawie dostępne w Bydgoszczy i okolicy

Posiadamy potrzebny sprzęt, wyszkolonych pracowników i niezbędne doświadczenie zdobyte podczas obsługi wielu obiektów na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski.
Teraz chcemy zaoferować nową jakość usług ochrony przeciwpożarowej w Bydgoszczy i okolicach (Toruniu, Solcu Kujawskim, Pile, Poznaniu).
Chcemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi
działu projektowego (ekspertyzy, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, operaty ppoż., uzgodnienia),
budowlanego (bierne zabezpieczenia ppoż.),
serwisowego (przeglądy urządzeń ppoż.).

Oferta działu serwisowego / instalacyjnego

Gaśnice

Przeglądy, konserwacja, wynajem

SSP

Projekt, instalacja, przeglądy, konserwacja

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Przeglądy i konserwacja

Drzwi i bramy ppoż.

Przeglądy, sprzedaż, montaż

Systemy oddymiania

Projekty i przeglądy systemów pneumatycznych i elektrycznych

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeglądy i konserwacja

Detekcja gazów

Wybuchowych i toksycznych

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projekt, instalacja, przeglądy, konserwacja

Zbiorniki przeciwpożarowe

Przeglądy i konserwacja

Oznakowanie bezpieczeństwa

Przeglądy, sprzedaż, montaż

Stałe urządzenia gaśnicze pianowe

Przeglądy i konserwacja

Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Przeglądy i konserwacja

Oferta działu budowlanego

Konstrukcje stalowe i żelbetowe

Natryski ogniochronne, farby pęczniejące i płyty ogniochronne

Trasy kablowe

Zabezpieczenia ppoż.

Przepusty instalacyjne

Kablowe i rurowe

Dylatacje

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Kanały wentylacyjne i oddymiające

Zabudowa przeciwpożarowa

Impregnacja ogniochronna

Drewna, tkanin, celulozy i innych materiałów

Oferta działu projektowego

Ekspertyzy przeciwpożarowe
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
Ocena zagrożenia wybuchem
Operaty przeciwpożarowe
Scenariusz rozwoju pożaru
Uzgodnienia projektów

Usługi przeciwpożarowe

Nadzór i doradztwo ppoż.
Odbiór budynku przez PSP
Szkolenia przeciwpożarowe
Ćwiczenia ewakuacyjne
Zabezpieczenia ppoż. wydarzeń
Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

ul. Lipowa 2D, Solec Kujawski

Email: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl
Tel: + (48) 510 291 617
Zadzwoń lub napisz! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!