W ramach Działu instalacyjnego wykonujemy instalacje przeciwpożarowe obejmujące:

  1. Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
  2. Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
  3. Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych
  4. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)
  5. Stałe urządzenia gaśnicze pianowe (SUG-P)6. Systemy automatycznych zamknięć ogniowych
  6. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
  7. Instalacje przeciwpożarowych wyłączników prądu