W ramach Działu Projektowego wykonujemy:

 • Stały nadzór ppoż. w obiektach
 • Nadzór i doradztwo techniczne ppoż.
 • Ekspertyzy techniczne i opinie przeciwpożarowe
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Projekty systemów sygnalizacji pożaru
 • Scenariusze rozwoju pożaru
 • Projekty instalacji oddymiania
 • Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania zadymienia
 • Projekty stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)
 • Projekty stałych urządzeń gaśniczych pianowych (SUG-P)
 • Oceny zagrożenia wybuchem
 • Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem