W ramach Działu Projektowego wykonujemy:

 1. Nadzór i doradztwo techniczne ppoż.
 2. Stały nadzór ppoż. w obiektach
 3. Ekspertyzy techniczne i opinie przeciwpożarowe
 4. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 5. Projekty systemów sygnalizacji pożaru
 6. Scenariusze rozwoju pożaru
 7. Projekty instalacji oddymiania
 8. Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania zadymienia
 9. Projekty oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 10. Projekty sieci hydrantowej wewnętrznej
 11. Projekty stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)
 12. Projekty stałych urządzeń gaśniczych pianowych (SUG-P)
 13. Oceny zagrożenia wybuchem
 14. Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem