W ramach Działu serwisowego wykonujemy przeglądy okresowe i konserwacje następujących
urządzeń i instalacji ppoż. :

 1. Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 2. Systemy oddymiania sterowane elektrycznie
 3. Systemy sterowania sterowane pneumatycznie
 4. Drzwi przeciwpożarowe
 5. Bramy przeciwpożarowe
 6. Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych
 7. Hydranty wewnętrzne
 8. Hydranty zewnętrzne
 9. Gaśnice i agregaty gaśnicze
 10. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe
 11. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 12. Zbiorniki przeciwpożarowe
 13. Stałe urządzenia gaśnicze pianowe (SUG-P)
 14. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

 

Dodatkowo Dział Serwisowy w ramach świadczonych usług odpowiada za:

 1. Szkolenia przeciwpożarowe
 2. Ćwiczenia ewakuacyjne
 3. Doraźne zabezpieczenia ppoż. obiektów
 4. Zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo
 5. Zabezpieczenia ppoż. imprez i eventów