Ochrona przeciwpożarowa i związane z nią usługi przeciwpożarowe to główny obszar naszej działalności. Decydując się na podjęcie współpracy z FIRETECH otrzymacie Państwo fachową pomoc w zakresie obowiązujących wymagań oraz przepisów przeciwpożarowych, profesjonalne doradztwo i niezwłoczną realizację zleconych zadań. Ocenimy zakres niezbędnych prac do wykonania w obiekcie z punktu widzenia obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zaproponujemy najbardziej racjonalne rozwiązania biorąc pod uwagę nie tylko wymogi formalno-prawne ale również posiadaną wiedzę inżynierską. Pomożemy z płynnym wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań pamiętając o jakże istotnym czynniku ekonomicznym. Zapewnimy spokój i bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Ochrona przeciwpożarowa Firetech oferuje 

następujące usługi przeciwpożarowe:

Ochrona przeciwpożarowa - serwis

PROJEKTOWANIE, MONTAŻ, PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

 1. Systemy przeciwpożarowe
  • Systemy oddymiania grawitacyjnego
  • Systemy wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych
  • Systemy sygnalizacji pożaru
 2. Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji drewnianych
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych rurowych
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych i dylatacji
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe tkanin i wykładzin podłogowych
  • Obudowa ogniochronna kanałów wentylacyjnych
 3. Inne elementy bezpieczeństwa pożarowego
  • Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych
  • Podręczny sprzęt gaśniczy
  • Drzwi i bramy przeciwpożarowe
  • Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
  • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE, OCENA ORAZ OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI PPOŻ.

 1. Koncepcja rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków istniejących i projektowanych.
 2. Uzgadnianie projektów budowlanych i wykonawczych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. Warunki techniczne przeciwpożarowe do projektu budowlanego.
 4. Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków, w których wymaga się dostosowania warunków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a niezbędne jest zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie wymogów bezpieczeństwa pożarowego.
 5. Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego na potrzeby m.in. firm ubezpieczeniowych oraz własnych.
 6. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
 7. Plany ewakuacji.
 8. Ocena zagrożenia wybuchem dla budynków, w których magazynowane lub przetwarzane są materiały mogące tworzyć atmosfery wybuchowe.
 9. Przygotowanie i/lub sprawdzenie dokumentacji budowlanej na potrzeby kontroli/odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną.

SZKOLENIA PPOŻ / USŁUGI PPOŻ.

 1. Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.
 2. Zachowanie się w trakcie pożaru.
 3. Obsługa urządzeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego.
 4. Procedury ewakuacyjne w tym organizacja i nadzór praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji z budynku.

Prowadzimy również szkolenia przeciwpożarowe w j. angielskim.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I MEDYCZNE – USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE

 1. Zabezpieczenia przeciwpożarowe imprez masowych (koncertów, pokazów, festiwali, wydarzeń sportowych, zgromadzeń).
 2. Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo.
 3. Zabezpieczenie innych prac, w których wymagane jest zapewnienie asysty osób z przeszkoleniem w zakresie ratownictwa ppoż i/lub ratownictwa medycznego.

USŁUGI BHP

 1. Obsługa firm w zakresie spełnienia przepisów BHP w zakładzie pracy.
 2. Ocena ryzyka stanowiska pracy.
 3. Postępowania powypadkowe.
 4. Szkolenia wstępne i okresowe BHP.
 5. Szkolenia BHP w formie e-learningu (szkolenia on-line).

SKLEP PRZECIWPOŻAROWY


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Biuro Firetech
Tel. : 22 486 33 68
firetech@firetech.waw.pl

Ochrona przeciwpożarowa - flota