Bezpieczeństwo Wspólnoty Mieszkaniowej Pirenejska

W styczniu zakończone zostały prace w zakresie przywrócenia wszystkich urządzeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego w kompleksie budynków przy ul. Pirenejskiej 7 w Warszawie do pełnej sprawności.

Całość prac obejmująca przeglądy roczne, a następnie konserwację i uzupełnienie wskazanych uchybień pozwoliły na spokojne zakończenie zlecenia, które obejmowało:

  1. Przegląd okresowy gaśnic (roczny).
  2. Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych (roczny).
  3. Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (roczny).
  4. Przegląd systemu oddymiania (roczny).
  5. Przegląd wyłączników ppoż.(roczny).
  6. Przegląd okresowy bram pożarowych (roczny).