Currently browsing: Zabezpieczenia ppoż.

Bank Gospodarstwa Krajowego – Warecka 11a Warszawa

Zabezpieczenie ogniochronne wzmocnień słupów żelbetowych oraz konstrukcji nośnej stropu

Zabezpieczenie ogniochronne wzmocnień słupów żelbetowych oraz konstrukcji nośnej stropu. Stal zabezpieczona antykorozyjnie składająca się z profili otwartych podlegająca zabezpieczeniu ogniochronnemu do klasy R120 oraz częściowo do klasy R60.  Całość zabezpieczenia […]

Read more

TVN Warszawa

dwa 12 metrowe słupy wykonane z profili HEB 300 oraz belki z profili zamkniętych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej w budynku TVN na przebudowie wejścia głównego. Przedmiotem zabezpieczenia były dwa 12 metrowe słupy wykonane z profili HEB 300 oraz belki z profili zamkniętych.  Cała konstrukcja […]

Read more

Biurowiec

Stal podlegająca zabezpieczeniu to ponad 8000 mkw powierzchni w rozwinięciu na której został wykonany natrysk ogniochronny

Przedmiotem zabezpieczenia była konstrukcja nośna stropów na blasze trapezowej. Profile dwuteowe zostały zabezpieczone materiałem Isolatek type 300 metodą natrysku na mokro natomiast słupy okrągłe farbami PPG metodą natrysku hydrodynamicznego. Stal […]

Read more