Budynek biurowo–usługowy CAPAROL Warszawa ul. Puławska 393

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych rurowych
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych kablowych
  • Montaż systemu detekcji gazów wybuchowych GAZEX
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Przygotowanie obiektu do odbioru

Caparol