BUDYNEK BIUROWY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ LEG-SANIT

Piorunów gm. Błonie pow. warszawski-zachodni
Prace wykonane na zlecenie: PYRYS-BUD
Wrzesień 2016

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych
  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych
  • Zabudowa ogniochronna przy wykorzystaniu płyt ogniochronnych PROMATECT L-500
  • Opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej dla zastosowanych rozwiązań
  • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Badanie wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej
  • Dostawa i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego