Budynek biurowy Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa Plac Powstańców Warszawy 1

Zakres zrealizowanych prac:

  • zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych kablowych
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych rur palnych i niepalnych

Budynek biurowy Komisji Nadzoru Finansowego  Warszawa Plac Powstańców Warszawy 1