BUDYNEK BIUROWY SPARK C

Warszawa ul. Wolska
Prace wykonane na zlecenie: SKANSKA S.A.
czerwiec – listopad 2017

Zakres zrealizowanych prac:

  • 30Zabezpieczenia przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych

Spark