Budynek handlowy HALA KOSZYKI Warszawa ul. Koszykowa

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabudowa ogniochronna przy wykorzystaniu płyt ogniochronnych PROMATECT L-500
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych kablowych w ilości ponad 1500 szt.
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe dylatacji
  • Dostawa i montaż oznakowania bezpieczeństwa
  • Dostawa i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego

Hala Koszyki